August Corominas
Professor de la Universitat de Múrcia i de la Universitat Autònoma de Barcelona i acadèmic de número de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED)

August Corominas, professor de Fisiologia Humana de la Universitat de Múrcia i de la Universitat Autònoma de Barcelona i acadèmic de número de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED), recupera les conclusions de diverses tesis doctorals que ha tutoritzat i el treball tant de l’acadèmica numerària Rosmarie Cammany com de l’investigador Xavier Altarriba, col·laborador de la institució, per referir-se al problema psicosocial de l’anomenat botellot, molt en voga arran del tancament de locals d’oci nocturn a causa de la pandèmia. Per a això recupera un exhaustiu qüestionari que ofereix a la comunitat acadèmica per determinar fins a quin punt el consum d’alcohol entre els joves pot derivar en un problema d’addicció.

Dr. August Corominas

Dr. August Corominas

L’enquesta serveix per estudiar mitjançant unes senzilles preguntes el comportament dels adolescents en la seva relació amb l’alcohol i, per extensió, altres substàncies i hàbits addictius. “És un problema sobre el qual molts pares i mares miren cap a una altra banda, en no tenir-lo en consideració, quan en realitat els joves inicien uns hàbits tòxics, de vegades irreversibles. Aquest document tracta de cridar l’atenció sobre aquest greu problema. He impartit moltes conferències sobre l’inici de les addiccions als instituts i sempre m’he trobat amb una resposta recurrent: ‘la meva filla no'”, explica el mateix acadèmic.

El qüestionari interroga els joves sobre quan i amb qui solen beure alcohol, en quines quantitats, quins tipus de begudes i per què ho fan. Així mateix, pregunta sobre la valoració que el propi enquestat fa dels seus hàbits en relació a la beguda. Arran d’aquí, compara l’hàbit amb el de l’entorn familiar i amb la facilitat d’accés a la beguda a l’àmbit domèstic, abans de consultar sobre la influència de la beguda sobre el comportament o el caràcter de l’enquestat. Les últimes qüestions aborden ja problemes d’embriaguesa i de possibles accidents en aquest estat.

El qüestionari pot utilitzar-se tant a l’àmbit familiar com a l’escolar, amb la facultat en aquest cas dels propis docents de fer les enquestes de forma personal o anònima, si l’objecte és determinar la incidència de el problema de les addiccions en un pla més general.