Ignacio Buqueras

Dr. Ignacio Buqueras

Ignacio Buqueras, president de l’Associació per a la Difusió i Promoció del Patrimoni Espanyol, president d’honor de la Confederació Espanyola d’Organitzacions de Gent Gran, acadèmic de número de la Reial Acadèmia de Doctors d’Espanya i acadèmic emèrit de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED), i Aldo Olcese, president de la Fundació Independent i de l’Associació Nacional Societat Civil Ara i acadèmic de número i vicepresident de la RAED, van presentar el passat 7 de juny a la Reial Casa de Correus, seu de la Presidència de la Comunitat de Madrid, les activitats de la Fundació per a la Difusió i Promoció del Patrimoni Espanyol en un acte presidit per Miguel Ángel García Martín, conseller de Presidència, Justícia i Administració Local de la Comunitat.

La sessió va acollir l’acte públic de nomenament de nous ambaixadors honoraris del Patrimoni Mundial d’Espanya de la Fundació: Rafael Ansón, president fundador i president d’honor de l’Acadèmia Internacional de Gastronomia; Federico Mayor Zaragoza, director general de la Unesco entre el 1987 i el 1999, president de la Fundació Cultura de Pau i acadèmic d’honor de la RAED; Mario Sandoval, guanyador de dues estrelles Michelin, i Pedro Sandoval, artista plàstic. Els nous ambaixadors honoraris van pronunciar unes paraules breus manifestant el seu suport decidit al patrimoni espanyol.

Aldo Olcese

Dr. Aldo Olcese

A l’acte es van ratificar, així mateix, tres convenis ja signats per la Fundació i se’n va signar un de nou. Van ser amb la Confederació Espanyola d’Aules de la Tercera Edat, que va estar representada pel seu president, Gonzalo Berzosa; amb el Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Madrid, representat per Carmen Vázquez Cáceres, directora de Comunicació i Relacions Institucionals; amb la Federació Espanyola de Periodistes i Escriptors de Turisme, de la qual va parlar el seu director general, Enrique Sancho, i amb la RAED, per la qual va pronunciar unes paraules Aldo Olcese. Buqueras va tancar la sessió agraint a la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, la seva hospitalitat i el seu suport i va reiterar la gratitud als nous ambaixadors d’honor de la Fundació i entitats presents, a les quals va sol·licitar màxima col·laboració al millor servei del patrimoni espanyol.

La Fundació per a la Difusió i Promoció del Patrimoni Espanyol i la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 van signar un conveni de col·laboració pel qual es comprometen a fer activitats interdisciplinàries des de l’àmbit científic, tècnic i cultural; promoure iniciatives o opinions de caràcter multidisciplinari i tot allò que tendeixi a la difusió del patrimoni i impulsar trobades tant de forma presencial com en línia de científics de reconegut prestigi d’ambdues corporacions per impartir conferències. L’acord recull que els membres de la RAED seran especialment convidats a formar part d’alguns consells destacats, grups de treball o comitès que promogui la Fundació i seran convidats a destacats actes i esdeveniments que organitzi.