Pere Costa Batllori, acadèmic emèrit de la Reial Academia de Doctors (RAD), catedràtic de l’Escola Superior d’Agricultura de la Universitat Politècnica de Catalunya i autor de més d’un centenar d’estudis sobre alimentació animal, denuncia a un article que publica el número 6 de Tribuna Plural, la revista de la RAD, l’ambigüitat de la legislació europea sobre la producció agrària ecològica. Per a Costa Batllori, les reglamentacions actuals se centren en excés en la prohibició dels organismes modificats genèticament per a la producció de pinsos sense entrar en la seva anàlisi ni incidir en la millora de la qualitat del producte.

“La legislació empara el medi ambient, el maneig i el benestar dels animals, però això no representa sempre una clara influència sobre la qualitat de la llet, la carn i els ous produïts sota les seves indicacions -detalla l’investigador-. La seguretat alimentària d’aquests productes no ha de ser considerada superior a la de les granges comercials”.

En alguns casos, prossegueix Costa Batllori, l’alimentació d’animals criats amb productes que la legislació considera ecològics i els criats amb els que no estan sota aquesta empara no presenta diferències significatives. La diferència més evident entre un pinso per a una granja convencional i un altre per a una granja ecològica resideix en l’absència d’aquest últim d’organismes modificats genèticament, sense entrar en la seva innocuïtat. D’altra banda, l’elecció o rebuig de determinades material primeres per a la fabricació de pinsos ecològics entre el llistat de productes també autoritzats en l’alimentació no ecològica no presenta cap argument sostenible, a excepció dels herbívors, en aquest cas es limita extraordinàriament la producció animal intensiva .