Montserrat Casanovas, catedràtica d’Economia Financera i Comptabilitat de la Universitat de Barcelona i acadèmica de número de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED), ha estat designada Col·legiada de Mèrit del Col·legi d’Economistes de Catalunya per les seves aportacions en mercats financers, valoració d’empreses, finançament empresarial i la seva destacada tasca docent. Casanovas és la presidenta de la Comissió d’Economistes Docents i Investigadors i del Fòrum d’Economistes en Mercats Financers d’aquesta institució, a més de vicepresidenta de la Comissió Financera del Registre d’Economistes Assessors Financers del Consell General d’Economistes d’Espanya i coordinadora del seu Observatori Financer.

La Junta de Govern de Col·legi d’Economistes de Catalunya destaca la tasca docent de l’acadèmica de la RAED i el seu mestratge en la formació de moltes promocions de nous economistes, a més del seu suport a la professió d’economista i la seva constant col·laboració i implicació amb l’organització col·legial dels economistes a Espanya als seus organismes de representació. Vicepresidenta de l’Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció, Casanovas ha realitzat al llarg de tota la seva trajectòria professional i docent una tasca de divulgació sobre la importància del gestor i assessor financer, fins i tot per al petit inversor, i ha intervingut en diversos mitjans de comunicació explicant la tasca d’aquests professionals. “A Espanya no estem acostumats a comptar amb un assessor financer, a diferència de països com els Estats Units. Gairebé tothom acaba recorrent a l’assessor fiscal, i de la mateixa manera l’assessor financer és de gran utilitat per al petit estalviador”, assenyala.

Montserrat Casanovas va ingressar com acadèmica de número de la Reial Acadèmia Europea de Doctors el 2017 amb el discurs “El asesoramiento financiero, la figura del asesor financiero y de las EAFI”. Li va respondre en nom de la RAED l’acadèmic de número José María Gay de Liébana, un dels avaladors del seu reconeixement per part del Col·legi d’Economistes. És autora de nombroses publicacions sobre finances i mercats financers i vocal dels consells editorials de diverses revistes nacionals i internacionals.