Albert Bosch
Catedràtic de la Facultat de Biologia de la Universitat de Barcelona, ​​president de la Societat Espanyola de Virologia i acadèmic de número de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914

Albert Bosch Navarro

Dr. Albert Bosch

Albert Bosch, director del Grup de Virus Entèrics de la Universitat de Barcelona, ​​president de la Societat Espanyola de Virologia i acadèmic de número de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED), reflexionarà sobre les lliçons epidemiològiques que ens deixa la Covid-19 a l’estudi “Estem preparats per reaccionar millor a una altra pandèmia?”, que presentarà dins del marc de el projecte Reptes Vitals per a una Nova Era que impulsa la RAED. El primer lliurament de Reptes Vitals veurà la llum a principis d’aquest 2021 amb l’objectiu d’establir-se com un informe pluridisciplinar anual de referència sobre la nova realitat que sorgeix després de la pandèmia.

Per a l’acadèmic, que ha publicat més de 200 articles sobre virologia en revistes especialitzades, l’abast d’aquesta pandèmia ha superat totes les sospites i les advertències dels especialistes de diversos àmbits, començant pels epidemiòlegs, que ja havien advertit llargament sobre els perills de l’aparició de nous virus i l’extensió d’epidèmies puntuals per efecte del canvi climàtic i la globalització. L’extensió geogràfica de vectors com ara els mosquits al llarg dels darrers anys ja apuntaven, de fet, la possible arribada de focus de malalties desconegudes o eradicades en algunes latituds. En cap cas, però, amb la magnitud, virulència i extensió que ha tingut la Covid-19 per convertir-se ràpidament en una pandèmia global.

Bosch apunta la peculiaritat del coronavirus SARS-CoV-2, causant de la malaltia, ja que tot i que es tracta bàsicament d’un virus que afecta el sistema respiratori és molt atípic i és capaç d’infectar diferents òrgans. Com s’ha vist al llarg de l’últim any pot donar problemes de cor, al sistema nerviós, a l’aparell renal i al sistema immune. Això fa difícil, que no impossible, que l’aparició d’un altre virus per zoonosi, com ha arribat aquest a l’ésser humà, pugui ser tan perjudicial.

De la mateixa manera, considera l’expert, tampoc no és habitual i és un altre dels trets inesperats de l’actual pandèmia, la diversa simptomatologia que presenten els infectats. Ni ho és l’alt grau d’asimptomatologia de la malaltia. Són característiques tan estranyes i pròpies d’aquest coronavirus que, per la llarga experiència documental que té la medicina, el fan molt específic. Per a Bosch, aquí rauria la dificultat i en bona mesura el fracàs que han tingut les societats occidentals, amb un bon sistema de sanitat pública, en la seva lluita contra la Covid-19.

En qualsevol cas, l’acadèmic insta les autoritats a invertir en recerca per intentar avançar-nos a futures pandèmies i poder lluitar contra elles amb eficiència. Recorda que la inversió en R+D a Espanya és testimonial, fet que suposa un clar desavantatge i una falta absoluta de competitivitat que, al cap i a la fi, segueix empobrint la societat espanyola.

Reptes Vitals per a una Nova Era inicia el seu camí amb el compromís de més d’una trentena de científics, entre ells diversos Premis Nobel, ex-ministres i ex-caps d’Estat, tots referents en els seus àmbits d’estudi, que aportaran les seves propostes per elaborar aquest complet i nou estudi. Una rigorosa guia de l’anomenada nova realitat des de les seves múltiples arestes.