Joaquim Gironella

Dr. Joaquim Gironella

Joaquim Gironella, acadèmic de número i membre de la Junta de Govern de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED), va publicar el 27 de novembre de 2018 a “La Vanguardia” l’article “Investigación y realidad económica”, en el que contraposa la quantitat i qualitat de la recerca que es fa a Espanya amb els escassos recursos, públics i privats, que se li dediquen. Especialment a partir d’una crisi que a dia d’avui es dóna per superada.

“Per a la revista ‘Scientific American’, al setembre del 2018 Espanya seria la gens menyspreable desena potència del món en ciència -explica Gironella-. L’estudi es basa en el nombre de treballs científics publicats en les millors revistes d’impacte, la quantitat de patents registrades per cada país, la seva despesa total en R+d+i i el nombre de doctors que es genera cada any. Però a la pròpia RAED hem quantificat amb la crua realitat dels números la disminució entre el 2008 i el 2016 de la inversió a Espanya per a la investigació, que va passar de 6.000 a 2.000 milions d’euros”.

Seguint amb les xifres, Gironella esgrimeix com segons les dades oficials, analitzant els països per la despesa en recerca i desenvolupament en relació al seu producte interior brut, Espanya dedicava a aquesta material el 2014 el 1,2% del seu PIB, situant-se en la posició número 15 del rànquing mundial, per darrere de països com el Japó (3,5%), Corea del Sud (que amb un 4,2% destaca com a número 1), els Estats Units (2,7%), o el Regne Unit ( 1,7%). La mitjana de la Unió Europea aquest any va ser d’un 2%. “Com cada dècima del PIB representa centenars de milions d’euros, les diferències en inversió entre les diferents comunitats científiques es fan a més realment significatives”, considera l’acadèmic.

“Els números són clars i deixen entreveure el real interès d’alguns països en la ciència i, el més important, com convertir aquesta en riquesa. Tot i que a Espanya la producció experimental i acadèmica és de molt alta qualitat no és possible competir en termes igualitaris amb aquesta estructurada realitat econòmica-científica d’alguns països capaços de gaudir inventant i de gaudir del retorn de la inversió realitzada”, conclou.