cardenal Lluís Martínez Sistach

Cardenal Lluís Martínez Sistach

El cardenal Lluís Martínez Sistach, acadèmic d’honor de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED), va presentar el passat 22 de maig a la Facultat de Dret Canònic de la Universitat Eclesiàstica Sant Damas (UESD) la 6a edició ampliada del llibre “Las asociaciones de fieles”. L’acte va estar presidit pel cardenal Carlos Osoro, arquebisbe de Madrid i gran canceller de la UESD, i va comptar amb la participació de Francesco Coccopalmerio, president emèrit del Pontifici Consell per als Textos Legislatius, i de Roberto Serres, vicerector de la UESD i degà de la Facultat.

L’obra repassa la història de les associacions de fidels seculars al llarg de la vasta història del Cristianisme i s’atura en la fita que va suposar per a aquests moviments el seu reconeixement per part del Concili Vaticà II i la seva cobertura jurídica en el Codi de Dret Canònic que es va ratificar i publicar el 1983. Des de llavors, l’Església ha celebrat diversos congressos i trobades específiques sobre aquesta matèria.

“Totes les pàgines d’aquest llibre es dediquen, en el fons, al dret fonamental d’associació dels cristians en l’Església. Es tracta d’un dret que sempre han exercit els fidels des dels inicis de l’Església, amb més o menys creativitat i llibertat. Es tracta, també, d’una activitat que respon adequadament a les exigències humanes i cristianes dels batejats, ja que la persona humana és sociable per naturalesa i Déu ha volgut unir els creients en Crist al poble de Déu. D’aquí que les realitats associatives són al mateix temps signe de la comunió i de la unitat de l’Església. Tals realitats no han faltat mai ni faltaran al poble de Déu”, resumeix Martínez Sistach en el pròleg del seu treball.