Jaime Rodrigo de Larrucea, acadèmic de número i membre de la Junta de Govern de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED), defensa en una entrevista que publica la web de la Reial Lliga Naval Espanyola, la necessitat que Espanya abordi la seva política marítima com una qüestió d’Estat per donar suport i reforçar un sector en declivi. “És molt trist que les nostres embarcacions esportives se’n vagin a Holanda i Bèlgica, que la nostra marina mercant no pari de baixar, que els alumnes de nàutica no es puguin embarcar. Són indicadors de que alguna cosa no funciona. Resulta necessari un autèntic revulsiu, actualitzar tots els instruments de foment de l’activitat marítima”, afirma l’acadèmic.

Jaime Rodrigo de LarruceaProfessor de Dret Marítim i Seguretat Marítima a la Universitat Politècnica de Catalunya, autor de nombrosos llibres i publicacions sobre la matèria i president de la Secció de Dret Marítim de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona, ​​Rodrigo de Larrucea advoca per la redacció d’un pla estratègic per als ports espanyols. “És un sector estratègic en la nostra economia, s’haurien d’identificar els interessos espanyols i realitzar una planificació adequada”, assenyala.

Advocat de l’ONG espanyola Proactiva Open Arms, l’acadèmic ha defensat en les seves últimes intervencions públiques que no hi ha fonament en les acusacions que fan les autoritats italianes sobre els rescats duts a terme per aquesta organització a alta mar, ja que “tot capità té la obligació de prestar salvament de la vida humana al mar i perquè van ser les mateixes autoritats italianes les que van permetre l’entrada al port”.

Veure l’entrevista