Asunción Peiré, acadèmica corresponent de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED), va presentar el passat 4 de juny a la Reial Acadèmia Nacional de Medicina el llibre “Farmacología Pediátrica”, una obra on sintetitza més de dues dècades d’exercici professional dedicat a l’estudi i la investigació d’aquesta matèria “òrfena” en tractar-se d’una disciplina híbrida entre la farmacologia i la pediatria. L’obra és fruit d’un ampli treball d’investigació, síntesi i sistematització de tots els aspectes relacionats amb aquesta nova especialitat, abastant tant aspectes de la farmacologia bàsica pediàtrica com la terapèutica, passant per la investigació clínica amb menors i els seus condicionants ètics i jurídics.

Doctora en Medicina i Cirurgia, advocada i farmacòloga, Peiré ha aconseguit dotar aquest tractat d’un caràcter transversal d’interès per a professionals de la salut infantil (pediatres, anestesiòlegs, intensivistes, metges de família, neuròlegs i oncòlegs, entre d’altres) així com d’altres disciplines (membres de comitès ètics d’investigació clínica o juristes). A més, lògicament, de la mateixa indústria farmacèutica. El llibre s’articula en tres seccions: “Bases de la farmacología del desarrollo”, “Principios de la terapéutica en pediatría” i “Aspectos éticos y legislativos en investigación pediátrica”.

Es tracta de la primera obra de parla hispana que tracta d’una manera completa tots els aspectes relacionats amb les bases farmacològiques de l’edat infantil. Per a l’autora constitueix una obligació moral alhora que un privilegi haver tractat de sistematitzar i posar ordre en una matèria tan àmplia. “Per què una obra de gairebé tres-centes pàgines dedicada exclusivament a l’estudi d’una disciplina tan singular? Per a Galè, mestre de la farmacologia racional, l’edat ja constituïa un condicionant terapèutic. Caldrà reprendre aquesta important reflexió al segle XX arran de les greus tragèdies terapèutiques esdevingudes als nens, com les focomelias degudes a talidomida o el síndrome del nadó gris per cloramfenicol”, assenyala Peiré.

Vídeo de la presentació

María Asunción Peiré presenta el llibre "Farmacología Pediátrica"

Dra. María Asunción Peiré