DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA ANUNCI 

D’acord amb l’apartat 17 de l’annex de l’Ordre de 7 de desembre de 1987, per la qual es regula el Registre d’Acadèmies, i amb el que estableix l’article 5 dels Estatuts de la Reial Acadèmia de Doctors, es fa públic l’acord de convocatòria per a la provisió de sis places vacants d’acadèmic numerari a la Reial Acadèmia de Doctors.

L’anunci publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 6875 de 20.05.2015.

icono_pdfAnunci DOGC Núm 6875 – 20 05 2015 -Places d’Acadèmic Numerari