Pilar Bayer, catedràtica emèrita de la Universitat de Barcelona, ​​fundadora del Seminari de Teoria de Números de Barcelona, ​​membre de la Junta de Govern de la Societat Catalana de Matemàtiques, i acadèmica de número i vicepresidenta de la Secció de Ciències Experimentals de la Reial Acadèmia Europea de Doctores-Barcelona 1914 (RAED), protagonitza una de les entrevistes que la Fundació BBVA difon a través del canal de YouTube. En aquest cas, Bayer protagonitza aquesta sèrie com a guanyadora de la Medalla de la Reial Societat Matemàtica Espanyola d’aquest any, en reconeixement de la trajectòria acadèmica i les aportacions a la comunitat matemàtica.

“Des del principi dels meus estudis de doctorat em vaig centrar en la teoria de nombres o aritmètica, una disciplina de les matemàtiques molt antiga que s’inicia a la Grècia Clàssica amb Euclides o Diafant, però que té una gran arrencada a partir del segle XVII amb Pierre de Fermat, Leonhard Euler i Carl Friedrich Gauss. A mi el que realment m’apassiona és lligar aspectes de la matemàtica clàssica amb aspectes de la matemàtica moderna, perquè va arribar un moment en què ja no es podia calcular més i es van arribar a resultats abstractes, una dinàmica que ha canviat amb la capacitat de càlcul de la informàtica”, assenyala l’acadèmica al vídeo. Bayer explica com molts dels avenços científics, presents i passats, parteixen d’una base matemàtica, que habitualment no es veu. En aquest sentit, destaca com les tecnologies digitals parteixen de la matemàtica i tenen una base numèrica complexa que es desconeix.

Dra. Pilar Bayer

Dra. Pilar Bayer

Sobre la seva trajectòria com a docent i investigadora, destaca els èxits per sobre de les dificultats que ha anat trobant pel camí. Entre elles, el fet de tractar-se d’una pionera en un àmbit en què no hi havia dones. “Per mi era impensable quan estudiava dedicar-me a la recerca, perquè mai no ho havia vist. Avui la dona ja té una base, que a més pot combinar amb la seva vida familiar gràcies a una evolució que avui li permet comptar amb l’ajuda familiar. Ara el que és desitjable és que aquestes dones que avui fan recerca fora tinguin l’oportunitat de tornar a casa, perquè hem esdevingut un país que és un gran exportador de talents”, assenyala. Abundant en aquest darrer aspecte, Bayer considera que la salut de les matemàtiques a Espanya és bona. “Estem en condicions de treballar en centres internacionals de primer nivell, però el que hem d’aconseguir és que es creïn sinergies entre aquests centres i els que tenim aquí”, considera.

Pilar Bayer ha contribuït de manera crucial al desenvolupament de la teoria de nombres en la matemàtica espanyola. Va començar els seus estudis de matemàtiques en una època en què per a les dones no era gens fàcil iniciar una carrera científica, i va ser l’única dona de la seva promoció a prosseguir amb els estudis de doctorat, va fer la seva tesi doctoral sobre aritmètica de cossos de nombres, que va defensar el 1975. Es va convertir així en la segona dona a obtenir un doctorat en matemàtiques per la Universitat de Barcelona. Va treballar quatre anys com a postdoctoranda a la Universitat de Ratisbona (Alemanya), cosa que ens resulta habitual en l’actualitat, però gens freqüent als anys 70. Ha publicat 30 articles de recerca en revistes del més alt nivell (‘Inventiones Math.’, ‘J. Reine Angew. Math.’ o ‘Math. Ann.’) i és autora o editora de 19 llibres, així com de diversos treballs de divulgació”, va assenyalar el “Boletín de la Real Sociedad Matemática Española” destacant els mèrits de l’acadèmica per a assolir aquesta distinció.

Bayer és acadèmica numerària de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona i de la Reial Acadèmia de Ciències Exactes, Físiques i Naturals i ha aconseguit la Medalla Narcís Monturiol al mèrit científic i tecnològic, entre d’altres. Ha dirigit 15 tesis doctorals, totes de temes diferents, cosa que ha enriquit enormement un grup que actualment compta amb alguns dels majors especialistes en teoria de nombres. “Pilar Bayer ha creat una escola que és, avui dia, un referent mundial al seu camp. També és important destacar la seva preocupació per la situació de les dones a la societat i, en especial, per les dificultats amb què es troben en decantar-se per una carrera científica i acadèmica”, va assenyalar la Reial Societat Matemàtica Espanyola.