Joaquim Gironella
Co-director mèdic de Laser Medical Rent i acadèmic de número de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED)

Joaquim Gironella

Dr. Joaquim Gironella

Joaquim Gironella, reconegut uròleg, co-director mèdic del centre Laser Medical Rent i acadèmic de número de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED), presenta el llibre “Reverberaciones para la salud”, en el qual recull els articles mèdics que ha anat publicant al suplement de salut del diari “La Vanguardia” entre els anys 2017 i 2019. Editada a Amazon al desembre del 2020 en format digital, l’obra aborda en un llenguatge divulgatiu diversos vessants de la medicina contemporània, posant en evidència les estretes interrelacions entre els variats camps d’actuació de la praxi hipocràtica amb d’altres disciplines.

Reverberaciones para la salud. Joaquim GironellaUna part de la temàtica gira al voltant de les patologies urològiques, amb un important impacte social, com la incontinència urinària femenina, la hipertròfia prostàtica i la litiasi urinària. Són tres patologies amb una important prevalença avui en dia i que es beneficien dels principis de la medicina actual. Avui es poden tractar totes tres amb tecnologia làser, fonamentada en el minimalisme quirúrgic i el règim ambulatori del tractament. Una tècnica mínimament invasiva. En diferents treballs, així mateix, es fa ressò de la forta presència de la disfunció erèctil en l’home, patologia associada tant a la perllongada durada de les nostres vides com a la llarga llista de comorbiditats inventariades en un gran nombre de pacients.

Diferents articles fan una personal i crítica incursió en la gestió, administració i línies polítiques dels sistemes sanitaris, que en la seva gran majoria interpreten la salut més com una despesa que com una inversió. S’hi aborda la incompatibilitat no ben compresa per la societat i pels polítics entre despesa sanitària i estils de vida. S’hi recalquen també els factors immaterials presents i no valorats que depenen del nostre comportament i que, a més, generen un actiu no comptabilitzat als balanços econòmics dels diferents governs. Es tracta de conceptes aparentment distants de la pràctica mèdica com la borrositat, el risc, la incertesa, la salut digital… que s’incorporen a manera de preludi d’una moderna i inaudita medicina cada cop més resolutiva, atrevida i conscient del seu potencial present i futur.

Finalment s’hi fa un breu però significatiu esment sobre l’oblidada medicina sexual. L’insuficient abordatge de la sexualitat de la dona i de l’home que incorpora una forta càrrega emocional que condiciona les nostres vides. Malauradament, el sistema sanitari presta nul·la o molt poca atenció a aquesta realitat existencial: la salut sexual forma part de la salut integral de l’ésser humà.