Rosalía Arteaga
Ex-presidenta i ex-ministra d’Educació de l’Equador, presidenta de la Fundació per al Desenvolupament d’Amèrica Llatina i acadèmica d’honor de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED)

Cecilia Kindelán
Professora de la Universitat de Barcelona i acadèmica corresponent de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED)

Rosalía Arteaga - The Glocal Women Foundation

Dra. Rosalía Arteaga

Rosalía Arteaga, ex-presidenta i ex-ministra d’Educació de l’Equador, presidenta de la Fundació per al Desenvolupament d’Amèrica Llatina, reconeguda activista per l’educació i la infància i acadèmica d’honor de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED), i Cecilia Kindelán, ex-directora associada de l’MBA d’IESE Business School i ex-directora del seu programa d’intercanvi internacional, professora de la Universitat de Barcelona i acadèmica corresponent de la RAED, presenten a la comunitat acadèmica el projecte Rosalía Arteaga-The Glocal Women Foundation, format per un grup de dones professionals de diversos àmbits que té com a principal objectiu el desenvolupament de la dona, la promoció de la igualtat i la participació, representació i desenvolupament de les dones als àmbits polític, social, educatiu, econòmic, ambiental, tecnològic i sanitari.

Cecilia Kindelán

Dra. Cecilia Kindelán

Per avançar en aquests objectius, The Glocal Women Foundation impulsarà accions per crear i promocionar programes i serveis de desenvolupament integral; difondre programes de salut, treball, cures, protecció social i convivència intergeneracional per a dones en condició de vulnerabilitat; promoure la independència econòmica i financera de les dones a través d’accions, seminaris i jornades de sensibilització; desenvolupar campanyes que permetin donar poder la tasca de les dones i la seva rellevància econòmica, política i social; vigilar i promoure pràctiques d’atenció ciutadana i compte amb estàndards de qualitat i calidesa; portar a terme activitats de prevenció, protecció i atenció a tot tipus de tracte discriminatori o sexista i treballar per eradicar la violència, l’assetjament i l’abús cap a les dones que participen activament en política.

El col·lectiu pretén així mateix promoure la transformació d’institucions, cultura i pràctiques que perpetuen la violència que experimenten les dones a l’àmbit polític; procurar l’eliminació de les traves i iniquitats que impedeixin a les dones complir a bastament amb les seves funcions polítiques; promoure una participació política diversa per a dones en diferents nivells de presa de decisions; promoure la creació d’escoles de formació de dones líders polítiques per garantir la participació política a nivell local, regional i nacional; lluitar contra l’assetjament polític, físic i cibernètic contra dones; garantir la igualtat i impulsar la llibertat d’acció de la dona en la seva activitat política, anant més enllà del 50% de quota femenina.

The Glocal Women Foundation assumeix diversos projectes impulsats de forma individual per Rosalía Arteaga i participa en diversos fòrums internacionals d’igualtat i educació, a més d’organitzar el debat “Miradas de mujeres”, amb una primera cita es va celebrar de forma telemàtica el 10 de març amb la participació de Dolores Prado, CEO d’Holcim (Equador); Karina Alomar, magistrada del Tribuna Suprem de Nova York (Estats Units); Emmanelle Sinardet, professora de la Universitat de París X Nanterre (França), i la pròpia Arteaga.