Juan Manuel Soriano
Director de l’Institut d’Estudis de Dret i Economia Aplicada i professor d’Organització d’Empreses de la Universitat Politècnica de Catalunya, president de l’Associació de Professors i Investigadors Universitaris de Catalunya, secretari general de la Fundació Barcelona Salut i acadèmic de número de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED)

Juan Manuel Soriano Llovera

Dr. Dr. Juan Manuel Soriano

Juan Manuel Soriano, secretari general de la Fundació Barcelona Salut i acadèmic de número de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED), presenta a la comunitat acadèmica el nou “Estudio de marcadores de riesgo de enfermedades en fumadores que han cambiado a prácticas de menor riesgo”, que la Fundació desenvolupa juntament amb el Departament de Química Analítica i el Laboratori d’Higiene Laboral i Ambiental de la Universitat de València i el Grup de Recerca en Salut Pública de la Universitat Politècnica de Catalunya. Aquest projecte científic es va iniciar el mes de març passat i el seu termini d’execució s’estima en 18 mesos. L’objectiu és determinar els efectes nocius del tabac als exfumadors després d’anys d’abandonar aquest hàbit de risc.

L’investigador principal del projecte és el catedràtic de Química de la Universitat de València Miguel de la Guardia. També participa en aquesta investigació la Generalitat de València a través de la seva Direcció General de Salut Pública. La recerca es portarà a terme mitjançant la determinació en orina de diferents marcadors de malalties lligades al tabaquisme i dels seus metabòlits. Com a control de la població d’estudi s’ha fet servir la quantificació de nicotina i cotinina com a testimonis del consum de tabac i vapeig de dissolucions, emprant aquests valors per detectar la presència de fumadors passius o d’interferències inexactes per part dels voluntaris.

TabacoS’han determinat substàncies com la nicotina, la cotinina, el crotonaldehid, el 4-aminobifenil i l’acrilonitril com a marcadors de risc d’infart i malalties pulmonars. Així mateix, s’han determinat els metabòlits DHBMA, MHBMA, CEMA, 3-HPMA, CMEMA, HMPMA, PMA i dG-C8-4-ABP com a marcadors de risc en fumadors i vapejadors confrontant aquestes dades amb les obtingudes per als no fumadors. A partir dels resultats obtinguts es planteja l’etapa següent d’estudi.

La Fundació Barcelona Salut és una institució privada sense ànim de lucre que té com a objectiu fundacional la millora de l’educació i la prevenció sanitària, a més de la promoció dels hàbits saludables, el coneixement de les Ciències de la Salut i la recerca. En aquest sentit, es fixa el repte de contribuir amb campanyes i accions concretes a la disminució de la incidència de les malalties més freqüents a la societat actual que impulsa de la mà d’un grup de professionals mèdics i investigadors de reconegut prestigi internacional.

Els seus membres tenen una acreditada trajectòria professional a les àrees mèdiques, sanitàries, tecnològiques, de recerca i de gestió hospitalària. Aquesta característica converteix els membres de Barcelona Salut en un grup multidisciplinari i especialitzat que dona resposta a les necessitats dels diferents grups socials.