Acadèmica d’Honor

Alcaldessa del Districte Nacional de Santo Domingo, a República Dominicana

Data d’ingrés: 15 abril 2024

Discurs d’ingrés: “El liderazgo humanista como generador de cambios en la Administración Pública”

Respon: Excma. Sra. Dra. M. Àngels Calvo Torras, Doctora en Veterinària i en Farmàcia

ROSA CAROLINA MEJÍA GÓMEZ, Alcaldessa reelecta del Districte Nacional, emergeix com una destacada figura al panorama de lideratge i gestió pública de la República Dominicana. Des de la primera elecció el 2020, el seu mandat ha estat marcat per una aposta pel benestar de la gent, el desenvolupament urbà sostenible i l’elevació de la qualitat dels serveis públics. En el seu rol com a secretària general del Partit Revolucionari Modern, iniciat el 2016, ha imprès un segell d’estratègia política i visió renovades, i ha catalitzat un enfortiment sense precedents d’aquesta plataforma política.

La seva incidència i exercici transcendeixen les fronteres nacionals, evidenciat per la seva elecció com a Vicepresidenta Regional en matèria de Política Social i Benestar de la Unió de Ciutats Capitals Iberoamericanes. Aquesta fita subratlla la seva tasca incansable en favor del progrés i l’intercanvi de sabers i experiències per a l’avenç de les comunitats.

Abans d’incursar a la vida pública en l’àmbit municipal, Mejía va jugar rols fonamentals en el sector privat i en l’administració governamental, destacant-se com a Soci Fundador de R. H. Mejía & Co., com a membre del Consell Assessor del President de la República i peça clau en la negociació del tractat de lliure comerç DR-CAFTA.

Amb una formació acadèmica robusta, destaquen les seves especialitzacions en lideratge a Bloomberg & Harvard, i en direcció a Barna-EADA. Les seves dissertacions reflecteixen un enfocament en benestar i sostenibilitat, temàtiques que han guiat la seva acció política i la seva visió de futur, marcant un lideratge compromès amb un desenvolupament integral i sustentable.