Alfredo Rocafort
Catedràtic de la Facultat d’Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona i acadèmic de número i president de la Junta de Govern de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED)

Alfredo Rocafort, catedràtic de la Facultat d’Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona i acadèmic de número i president de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED), convida a la comunitat acadèmica a fer seva i difondre la darrera publicació de la institució, “Un període renovador (2012-2020)”, que detalla l’activitat que ha dut a terme la Reial Corporació al llarg d’aquest intens període en què ha celebrat el seu centenari, ha recuperat una seu corporativa estable, s’ha internacionalitzat gràcies a una decidida aposta europeista i s’ha consolidat com una institució de referència als àmbits acadèmic i científic. Un període, a més, en què ha pogut sortejar amb èxit la pandèmia que ha afectat a la seva activitat. El llibre ha estat editat pel prestigiós segell McGraw Hill.

“El relat històric que s’ofereix en aquesta obra, tot i l’obligat exercici de síntesi, aspira no només a descriure les circumstàncies més destacades i el desenvolupament de l’activitat desplegada per la nostra Reial Corporació durant l’esmentat període, sinó que també aprofundeix en els compromisos adquirits amb l’entorn social -explica Rocafort-. La raó essencial que justifica l’existència d’una institució com la nostra és la construcció, sempre inacabada, d’un espai de llibertat per a la recerca científica, la qual cosa constitueix una tasca exigent, un objectiu ambiciós i una gratificant missió”.

El president de la RAED destaca l’exhaustiva informació de les activitats dutes a terme per l’Acadèmia i de tot allò que les caracteritza que recull auqest llibre: cerimònies d’ingrés, seminaris, ponents, conferències, assistents, publicacions, notícies… entre molts d’altres aspectes. Així mateix, s’ha elaborat un nodrit repositori de mitjans audiovisuals que ha permès dotar a aquest document d’un contingut d’interès tant per al lector que s’aproxima per primera vegada a la institució com per a la pròpia comunitat acadèmica.

Un Periodo Renovador 2012-2020 y Retos Vitales para una nueva eraRocafort, així mateix, es congratula de la propera obra magna que la RAED presentarà aquest mateix mes d’abril, “Reptes vitals per a una nova era”. “La Reial Acadèmia, amb el suport immesurable de la seva Fundació, plenament conscient dels seus compromisos amb la societat a la qual serveix, a través de la ciència i el coneixement, ha decidit posar en marxa un nou projecte apassionant i, alhora complex, al que hem dedicat també diversos mesos d’intens treball. Aquest complet informe que vam titular ‘Reptes vitals per a una nova era’ tindrà caràcter d’informe anual i en ell, destacades personalitats de l’Acadèmia o vinculades a la mateixa analitzen, en profunditat i amb enorme solvència, temes diversos des del fil conductor que representen aquests reptes als que com a societat ens enfrontem i als que, des d’una institució com la nostra, creiem que hem de donar respostes, proposar reflexions i en no pocs casos, oferir-ne solucions”.

L’acadèmic i president de la Junta de Govern detalla com una quarentena d’autors que són referents internacionals en els seus àmbits científics han acceptat participar en aquest projecte, materialitzat en un llibre de més de 700 pàgines que considera un document únic en el seu gènere. Aquesta obra també portarà prestigiós segell editorial McGraw Hill.