La prestigiosa revista científica britànica “The New England Journal of Medicine” ha alliberat tots els articles relacionats amb el coronavirus. En el seu afany per difondre la màxima informació científica sobre la pandèmia, dins del marc de la campanya “El coronavirus des del coneixement”, la Fundació Pro Reial Acadèmia Europea de Doctors i la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED), posen les seves pataformes a disposició d’institucions de gran prestigi científic per difondre les seves publicacions.

Remdesivir per a pacients amb Covid-19 greu

ABSTRACT

Antecedents

Remdesivir, un profàrmac anàleg de nucleòtid que inhibeix les ARN polimerases virals, ha mostrat una funcionalitat in vitro contra la SARS-CoV-2.

Metodologia

RemdesivirProporcionem Remdesivir a pacients hospitalitzats amb Covid-19, la malaltia causada per la infecció per SARS-CoV-2. Els pacients eren aquells amb infecció confirmada per SARS-CoV-2 que tenien una saturació d’oxigen del 94% o menys mentre respiraven aire ambient o rebien oxigen. Els pacients van rebre un cicle de remdesivir de 10 dies, que consistia en 200 mg administrats per via intravenosa el dia 1, seguits de 100 mg diaris durant els 9 dies restants de tractament. Aquest informe es basa en dades de pacients que van rebre Remdesivir durant el període comprès entre el 25 de gener de 2020 i el 7 de març de 2020, i tenen dades clíniques de al menys 1 dia posterior.

Resultats

Dels 61 pacients que van rebre almenys una dosi de Remdesivir no es van poder analitzar les dades de 8 (inclosos 7 pacients sense dades posteriors al tractament i 1 amb un error de dosificació). Dels 53 pacients les dades van ser analitzats, 22 es trobaven als Estats Units, 22 a Europa o el Canadà i 9 al Japó. A l’inici de l’estudi, 30 pacients (57%) rebien ventilació mecànica i 4 (8%) rebien oxigenació per membrana extracorpòria. Durant una mitjana de seguiment de 18 dies, 36 pacients (68%) van tenir una millora en la classe de suport d’oxigen, inclosos 17 de 30 pacients (57%) que van rebre ventilació mecànica que van ser extubats. Un total de 25 pacients (47%) van ser donats d’alta i 7 pacients (13%) van morir; la mortalitat va ser del 18% (6 de 34) entre els pacients que van rebre ventilació invasiva i del 5% (1 de 19) entre els que no van rebre ventilació invasiva.

Conclusions

En aquesta mostra de pacients hospitalitzats per Covid-19 greu que van ser tractats amb Remdesivir es va observar una millora clínica en 36 de 53 pacients (68%). El mesurament de l’eficàcia requerirà assaigs aleatoris en curs controlats amb placebo de la teràpia amb Remdesivir. (Estudi finançat per Gilead Sciences).

Llegir article sencer (en anglès)