La Reial Acadèmia i l’Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció presenten l’obra “Com fer recerca”, adreçada a alumnes de grau superior

La Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED) i l’Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció (ACCID) presentaran dimarts que ve, 23 de gener, l’obra “Com fer recerca” (Profit Editorial), editada de forma conjunta, amb versions en espanyol i en català i la col·laboració de la Barcelona School of Management de la Universitat Pompeu Fabra. La presentació anirà a càrrec d’Alfredo Rocafort, president de la RAED, i d’Oriol Amat, president de l’ACCID i també acadèmic de número de la RAED, així com dels acadèmics que han participat en la redacció d’aquesta completa guia dirigida a alumnes de grau superior.

Portada del llibre "Com Fer Recerca"L’obra, de fet, compta amb la valuosa aportació dels acadèmics numeraris Jaime Rodrigo de Larrucea, Albert Bosch, Maria Àngels Calvo, Ángel Aguirre, Jordi Martí, Miguel Ángel Gallo, Josep Ignasi Saranyana i Josep Maria Sans, autors d’alguns dels capítols de l’obra. La introducció és de Rocafort i Amat. El llibre repassa al llarg de 20 complets capítols les principals tècniques d’investigació aplicades a diferents camps del saber, sense deixar de banda aspectes com la redacció i presentació dels treballs científics en els seus diferents formats didàctics: treball de recerca, treball de final de grau , tesi de màster i tesi doctoral. El caràcter pluridisciplinar dels membres de la RAED fa que la seva participació en aquest manual sigui diversa.

Rodrigo de Larrucea introdueix els principals conceptes de qualsevol investigació, Amat participa en l’anàlisi de l’elecció del director de la investigació i les habilitats que ha de tenir l’investigador i en les particularitats del treball científic, Bosch i Calvo completen aquesta mateixa anàlisi del treball de investigació, Aguirre exposa la metodologia qualitativa en la investigació científica, Martí incideix en la validació de les hipòtesis, Miguel Ángel Gallo reflexiona sobre la recerca en ciències socials, en tant que Bosch i de nou Calvo ofereixen les principals pautes per a la recerca en ciències experimentals i de la salut, Saranyana i Sans aborden la recerca en ciències humanes i Rodrigo de Larrucea fa el mateix en relació a les ciències tecnològiques. El llibre es tanca amb un capítol de Bosch i Calvo sobre la transferència de tecnologia i coneixement a la universitat.

“L’obra tracta els conceptes i les tècniques que es fan servir a l’hora de fer una recerca científica, des del plantejament del projecte fins a la seva presentació en públic. Qüestions com la selecció del director, les habilitats necessàries en l’investigador o la formulació correcta d’hipòtesis són abordades per experts en la matèria, tant per a les investigacions més primerenques com per a les més avançades”, asseguren els introductors d’aquesta guia.