Ernesto Kahan, premi Nobel de la Pau en representació de l’Associació Internacional de Metges Contra la Guerra Nuclear, director de l’Organització Mundial d’Escriptors i acadèmic d’honor de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED), presenta a la comunitat acadèmica l’article “Proposta per al futur de la humanitat”, en què advoca per la implementació d’una utopia consistent en l’abolició dels diners i la creació d’una religió laica. Kahan és un dels promotors del World Peace Forum, l’entitat amb què s’ha aliat la Reial Acadèmia per organitzar el World Peace Forum Barcelona 2023 juntament amb la Universitat de Barcelona, l’Ajuntament de Barcelona, la Creu Roja, la Fundació Catalunya Cultura, Foment del Treball i el Reial Cercle Artístic de Barcelona.

Proposta per al futur de la humanitat

Dr. Ernesto Kahan

Dr. Ernesto Kahan

El problema persistent i urgent de la pau ha estat objecte de discussió durant més d’un segle, sense que s’hagi aconseguit trobar una solució harmoniosa, estable i generalitzada. La presència d’armes sofisticades i poderoses ha agreujat les conseqüències dels conflictes, però també ha generat una consciència creixent sobre la necessitat d’acords de desarmament i esforços per assolir la pau universal.

Tot i que les Nacions Unides van ser creades el 1945 amb l’objectiu de mantenir la pau, la seguretat internacional i promoure relacions amistoses entre nacions, lamentablement, fins ara, no ha aconseguit els seus objectius a causa de les significatives diferències d’interessos entre els seus membres.

Resulta evident que el paper dels diners a la societat, que corromp i compra voluntats i nacions, així com les marcades diferències en les concepcions humanes i ideologies, són factors clau que obstaculitzen el progrés cap a la pau en un món globalitzat.

Tot i els esforços per aconseguir la coexistència pacífica entre les principals religions del món, els avenços han estat mínims, mantenint bretxes significatives amb la ciència i els seus avenços. Albert Einstein, inspirat per les idees de Baruch Spinoza, advocava per la unificació de la ciència i les religions, així com per un respecte reverent cap a la natura i les seves lleis, suggerint que això podria haver contribuït considerablement a la consecució d’una pau estable.

Tot i que la meva proposta d’abolir els diners i crear una nova religió basada en valors universals associats a la ciència i al respecte per una ètica totalitzadora pot semblar utòpica, és imperatiu que aquestes metes s’abordin amb arguments reals, efectius i factibles. No ens podem conformar a seguir els mateixos patrons de comportament. Si volem tenir un futur millor, encara que ens faci mal, hem de deixar de viure depenent de les parts del passat que ens paralitza.

Reconec que la meva proposta és revolucionària i potser la més difícil d’implementar. Tot i això, en observar la història humana, trobo inspiració en les possibilitats d’èxit. És plausible que aquests canvis també condueixin a una reavaluació de l’acumulació de béns actuals i patològics, simplificant el mode de vida i separant les necessitats individuals d’adquirir i mantenir objectes, de les necessitats d’ús públic. Aquest canvi podria millorar la qualitat de vida en termes dharmonia entre els éssers humans, la naturalesa i els recursos de la societat humana.