Després de guiar l’investigador al seu treball, l’obra destaca l’obligació moral del científic de tractar de millorar la societat amb les seves aportacions

Portada del llibre "Com Fer Recerca"La Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED) i l’Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció (ACCID) van presentar el passat 23 de gener l’obra “Com fer recerca” (Profit Editorial), editada de forma conjunta, amb versions en espanyol i en català i la col·laboració de la Barcelona School of Management de la Universitat Pompeu Fabra. L’acte va ser presidit per Alfredo Rocafort, president de la RAED, Oriol Amat, president de l’ACCID i acadèmic de número de la RAED i Arcadi Navarro, secretari d’Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya. La presentació va comptar amb la presència dels acadèmics i altres especialistes que han participat a l’obra.

Dr. Oriol Amat a la presentació del llibre Com fer recerca

Dr. Oriol Amat

Dissenyat com a guia adreçada a alumnes de grau superior, el llibre cobreix un buit al camp de la pedagogia de la investigació, com assenyalen els propis Rocafort i Amat al seu pròleg. La publicació s’inicia amb un capítol d’introducció a la recerca, al qual segueixen una sèrie d’apartats previs fonamentals abans d’iniciar qualsevol treball científic d’educació superior: selecció del director de la recerca i possibilitats d’emprendre la recerca en funció de les aptituds i habilitats de l’investigador. A partir d’aquí, la guia aborda les tasques prèvies a qualsevol investigació científica, com la revisió de la literatura sobre la matèria a estudi, la formulació de la pregunta inicial que la recerca ha de tractar de resoldre, el marc teòric, la formulació de les hipòtesis i l’estructuració del treball.

Dr. Arcadi Navarro a la presentació del llibre Com fer recerca

Dr. Arcadi Navarro

Ja en matèria, el llibre repassa els principals mètodes de qualsevol investigació científica, la recopilació de la informació i el seu tractament, anàlisi i interpretació. A partir d’aquí, diversos capítols distingeixen la gestió de les dades quantitatives i qualitatives per arribar a un punt clau del treball i la validació de la hipòtesi prèvia. Cinc capítols posteriors analitzen les particularitats de la recerca en funció dels diferents àmbits científics: ciències socials, ciències de la salut, ciències humanes, ciències experimentals i ciències tecnològiques, sempre dirigits per primeres figures en les seves matèries. L’obra conclou amb les últimes tasques de l’investigador un cop construït i argumentat el seu treball: la redacció, la presentació en públic i l’anomenada transferència de tecnologia i coneixement a la societat. Perquè la finalitat última de qualsevol investigació científica, conclouen els autors, no és altra que millorar la societat.

El llibre compta amb la col·laboració dels acadèmics numeraris Jaime Rodrigo de Larrucea, Albert Bosch, Maria Àngels Calvo, Ángel Aguirre, Jordi Martí, Miguel Ángel Gallo, Josep Ignasi Saranyana i Josep Maria Sans, autors d’alguns dels capítols de l’obra. El caràcter pluridisciplinar dels membres de la RAED complementa i enriqueix una guia tan pràctica com necessària.

Presentació del llibre Com fer recerca