Teresa Freixes

Dra. Teresa Freixes

Teresa Freixes, catedràtica Jean Monnet ad personam, presidenta de Citizens Pro Europe i acadèmica de número i vicepresidenta de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED), és una de les signants destacades del manifest impulsat pel col·lectiu Consenso y Regeneración que demana un gran pacte democràtic entre les principals forces polítiques espanyoles per constituir un Govern que fugi de radicalismes i de populismes que posin en perill l’Estat de Dret. El document porta per títol “La sociedad civil pide a PP y PSOE abrir un proceso de diálogo de cara a la investidura” i està rubricat per personalitats de la política, l’empresa, la universitat i els moviments socials de tot Espanya.

Els signants demanen als dos grans partits polítics que, davant de la investidura del nou Executiu, aprofitin per entaular un diàleg encaminat a forjar acords de govern o de legislatura. “La diversitat ideològica i el pluralisme no poden ser obstacle per entendre’s i per pactar polítiques fonamentals en interès de tots els espanyols i de la nostra pròpia democràcia”, considera la plataforma, que reflexiona sobre la contradicció que suposa dependre dels vots d’un pròfug de la justícia després d’unes eleccions on la ciutadania ha reforçat el bipartidisme, que creix en nombre de vots i escons, davant dels extrems i nacionalismes que retrocedeixen notablement.

“Davant de la lògica polaritzadora que pretén dividir Espanya en dos blocs enfrontats s’imposen pactes transversals per afrontar amb garanties els desafiaments a què ens enfrontem com a societat i per dotar d’estabilitat institucional el nostre país. Perquè és molt més el que ens reuneix als espanyols que allò que ens separa”, incideix el manifest. En aquest mateix sentit, Freixes apunta a l’article “Consenso y Regeneración: el porqué del manifiesto”, publicat al diari “La Razón” el 23 d’agost passat, la necessitat de recuperar l’esperit de consens que va portar la democràcia a Espanya durant la Transició.

“Amb tot el que estem vivint en aquests temps, fa la impressió que hem estat raptats pels populismes, els nacionalismes, la crisi, la tergiversació dels conceptes o, entre d’altres, la dissolució de les antigues certeses en les proceloses aigües de processos mal anomenats democràtics en què en comptes de situar-nos al govern de la majoria, respectant la minoria o minories, ens trobem subjectes a la tirania de les minories, que s’imposen a la majoria sota falsos rètols de progressisme, pluralisme o diversitat”, assenyala l’experta.

 

Per a Freixes, formar governs que depenguin de minories el compromís de les quals amb la Constitució i la democràcia o amb la integració a Europa estan en dubte no resulta compatible amb l’interès general. “No ho diem els signants del Manifest, sinó que ho afirmen i practiquen els qui, des de plantejaments d’exclusió, de negació de la igualtat de tots els ciutadans, de construcció d’enginyeries socials minoritàries que es pretenen imposar al conjunt de la societat, busquen únicament la satisfacció dels seus propis interessos”, conclou.

Llegiu l’article