Oriol Amat sobre la independència: "No són només diners"

Dr. Oriol Amat i Salas

Oriol Amat, acadèmic de número de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED), president de l’Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció i diputat al Parlament català considera en un article publicat al diari Ara que l’aposta per la independència del Govern de la Generalitat i molts ciutadans catalans no només té una base econòmica fonamentada en el dèficit fiscal de l’Estat amb Catalunya, sinó també en la “dignitat i el desig de ser”.

Amat considera que una sortida dialogada no provocaria ni repressió ni una fugida d’inversions que afecta a tot Espanya. L’acadèmic considera que el canvi de seu social de nombroses empreses que s’està produint aquests dies no afectarà impositivament a l’economia catalana en tenir un efecte més simbòlic que real i que Catalunya podria seguir fent servir l’euro amb normalitat.

Al contrari dels que vaticinen un enfonsament de l’economia catalana en un escenari d’independència, per Amat la nova situació la reforçaria. “Què passaria? Doncs que els comptes de la Generalitat passarien del dèficit actual a un superàvit per sobre dels 12.000 milions d’euros anuals. Es podrien revertir totes les retallades i millorar la despesa social i la inversió en infraestrucuturas. El ràting passaria de ser de bo porqueria a A+, molt millor que el de l’Estat Espanyol”, considera Amat.

Fotografías

  • Banc Sabadell: Per Folguerola Angela (Own work) [CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons
  • Oriol Amat: Per Convergència Democràtica de Catalunya [CC BY 2.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/2.0)], via Wikimedia Commons