Discurs d'ingrés del Premi Nobel Finn KydlandFinn Kydland, premi Nobel d’Economia el 2004, va ingressar a la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED) com a acadèmic d’honor durant una solemne sessió que es va celebrar aquest dilluns, 12 de juny, a la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya. Durant l’acte, el recipiendari va reflexionar sobre els motius que van agreujar la crisi econòmica i financera internacional a països com ara Espanya, Itàlia i Portugal després d’analitzar en profunditat les seves economies per concloure que el principal element que va agreujar la situació va ser un alarmant descens en la productivitat que es remunta a la dècada dels 90 del segle passat. “El principal repte d’aquestes economies hauria de ser reflotar la seva productivitat, apostar per la innovació i el desenvolupament sostenible i implantar polítiques econòmiques efectives i constants en el temps”, va assenyalar.

Acte d'ingrés del Dr. Finn KydlandKydland va ser rebut en nom de la RAED per l’acadèmic de número José Ramón Calvo. L’acte va comptar amb el patrocini de la Fundació Cajasol i el seu president i també acadèmic de la RAED, Antonio Pulido, va copresidir la sessió al costat del president de la Reial Acadèmia, Alfredo Rocafort.

Doctor per la Universitat Carnegie Mellon, Kydland va rebre el Nobel amb Edward Prescott per les seves contribucions en macroeconomia dinàmica, la consistència al llarg del temps de la política econòmica i les forces impulsores del cicle econòmic. Actualment és professor a la Universitat de Califòrnia Santa Barbara.