Nicole Mahy Géhenne, doctora en Farmàcia i catedràtica de Bioquímica i Biologia Molecular de la Universitat de Barcelona, ingressarà com a acadèmica de número de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED) durant una cerimònia que tindrà lloc a Barcelona el proper dijous, 16 de març.

La recipiendària llegirà el discurs d’ingrés “La vida és una llarga oxidació”. Li respondrà en nom de la RAED l’acadèmic de número Rafael Blesa.

Descarregueu invitació