Josep Alet, precursor del màrqueting relacional a Espanya, ingressa a la Reial Acadèmia

Josep Alet i VilaginésJosep Alet, doctor en Ciències Econòmiques i precursor del màrqueting relacional a Espanya, va ingressar com a acadèmic corresponent de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED) durant una cerimònia que es va celebrar el passat 21 de maig a la sala d’actes de Foment del Treball Nacional, seu de la RAED. El recipiendari va llegir el discurs d’ingrés “Marketing cuántico, un nuevo paradigma de marketing para dar un salto en la gestión de los clientes”. Li va respondre en nom de la Reial Corporació l’acadèmic de número i vicepresident de la Junta de Govern Pedro Clarós.

Al seu treball, el nou acadèmic aborda les inesperades però interessants relacions que tenen àmbits aparentment tan distants com l’economia i la física, i en particular dos dels seus àmbits més concrets: el màrqueting i la física de partícules. “La mecànica quàntica ha estat un referent amb el qual m’he anat topant des de fa gairebé trenta anys en la construcció de la meva tesi sobre màrqueting relacional quan apareixia una referència al fet que en les ciències físiques s’havia desenvolupat un paradigma precursor i paral·lel al que estava plantejat en màrqueting, on les entitats es definien a partir de les relacions entre elles més que per les seves propietats. Així doncs, m’he decidit a abordar el que ha significat la ciència quàntica i, especialment, el que pot implicar per al desenvolupament del màrqueting al futur. Els principis fonamentals de la mecànica quàntica resulten útils i efectius per donar resposta al client individual i de màxima rellevància en la transformació digital que estan vivint els negocis, la societat i l’economia en el seu conjunt”, inicia Alet al seu estudi.

El nou acadèmic testifica que al camp del màrqueting només és factible construir uns models molt simplificats de la realitat per crear aproximacions sobre el seu funcionament i comprensió, però amb baixa capacitat predictiva. “El comportament humà és l’eix clau per analitzar el que succeeix en el mercat i arribar a entendre les persones i els seus actes, per després predir el futur i gestionar de forma efectiva els recursos empresarials i socials. Així doncs, integrar l’avenç científic obtingut en la mecànica quàntica al món del màrqueting pot permetre fer un salt substancial en comprensió i efectivitat”.

El màrqueting ha de canviar per a ser efectiu, des de l’enriquiment de perspectives múltiples de les persones. Ha de comprendre la persona com a client individual amb les seves particularitats que són al mateix temps definides per formar part d’una xarxa de relacions, de comunitats de la qual és membre i on viu, contextos que li influeixen i el defineixen de manera determinant”.

El plantejament d’Alet parteix de dur a aquest àmbit de l’economia cinc principis físics: el principi de quantificació, el principi d’indeterminació, el principi d’incertesa, el principi de superposició i el principi d’entrellaçament. Uns postulats que defineix i adapta al llarg del seu discurs per arribar a la conclusió que suposen un bon mètode per a construir un nou model de màrqueting. “El màrqueting ha de canviar per a ser efectiu, des de l’enriquiment de perspectives múltiples de les persones. Ha de comprendre la persona com a client individual amb les seves particularitats que són al mateix temps definides per formar part d’una xarxa de relacions, de comunitats de la qual és membre i on viu, contextos que li influeixen i el defineixen de manera determinant”.

Alet assegura que es pot construir un màrqueting que doni resposta efectiva a les necessitats de les persones en cada moment, aprofitant les capacitats de nous ecosistemes digitals i generant riquesa individual i col·lectiva. “Ara que estem parlant de l’enorme potencial no aprofitat de la mecànica quàntica aplicada al màrqueting és bo recordar la frase d’Einstein: ‘no podem resoldre els problemes fent servir el mateix tipus de pensament que usem quan els vam crear’. Aprofitem l’enorme potencial que està disponible, tots comptem, tots som part entrellaçada i podem millorar el món, el nostre món”, conclou el nou acadèmic.

Discurs d’ingrés