El dr. Francisco López Muñoz ingressa a l'Institut d'Estudis ManxecsFrancisco López Muñoz, acadèmic de número de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED) ha estat elegit conseller numerari de l’Institut d’Estudis Manxecs a la passada assemblea general extraordinària de la institució, celebrada el passat dissabte 1 de juliol.

Amb seu a Ciudad Real, l’Institut d’Estudis Manxecs va ser constituït l’any 1947 i es va integrar en 1949 en el Consell Superior d’Investigacions Científiques, mitjançant la Confederació Espanyola de Centres d’Estudis Locals. La seva finalitat és la promoció de la investigació i de l’estudi de les matèries científiques i culturals de qualsevol ordre de Castella-la Manxa i, especialment, de la província de Ciutat Real, així com la seva difusió mitjançant publicacions, conferències i tota mena d’activitats encaminades a aquest fi.

López Muñoz és professor titular de Farmacologia i director de l’Escola Internacional de Doctorat de la Universitat Camilo José Cela de Madrid.