Maria Àngels Calvo, catedràtica de la Facultat de Veterinària de la Universitat Autònoma de Barcelona, acadèmica de número de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya, de la Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya, acadèmica i secretària general de l’Acadèmia de Ciències Veterinàries de Catalunya i acadèmica de número i vicepresidenta de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED), va ingressar el passat 11 de desembre a l’Acadèmia de Ciències, Enginyeries i Humanitats de Lanzarote com a acadèmica corresponent a Catalunya durant una sessió celebrada dins del marc de les III Jornades de Medicina en homenatge al facultatiu José Molina Orosa. La recipienària va llegir el discurs d’ingrés “El enfoque una sola salud, en la lucha para el control de la resistencia a los antibióticos”. Les sessions es van celebrar a l’Hotel Lancelot Playa d’Arrecife i van estar patrocinades per la Fundació Asisa.

Calvo va introduir la seva dissertació recordant com el setembre de l’any 2016, en una reunió sense precedents, es va abordar a nivell mundial el tema de la resistència als antibiòtics i com aturar la propagació de les infeccions causades per microorganismes resistents. Un greu problema de salut pública que els experts van aconsellar abordar des del concepte One Health, una sola salut. “Estan implicats en això, tant l’àmbit de la salut com el de l’alimentació, com a conseqüència de l’ús d’antibiòtics com a promotors de creixement o en tractaments en l’àmbit de l’alimentació animal. Si no disposem d’antimicrobians eficaços per prevenir i tractar les infeccions, les intervencions com el trasplantament d’òrgans, o la cirurgia major, la quimioteràpia i el tractament de la diabetis, per exemple, es poden convertir en procediments d’alt risc, les resistències als antibiòtics es manifesten, generalment, com a conseqüència de modificacions genètiques en els microorganismes, tot i això, el procés d’adquisició de resistències pot accelerar per un ús indegut o l’abús dels antibiòtics”, va explicar l’experta.

Per a Calvo, la pandèmia de la Covid-19 ha fet evident la importància de la interfície animal-humà-medi ambient en l’emergència de zoonosi. Tot i que el salt d’espècie es considera un esdeveniment poc habitual, el nombre de malalties infeccioses emergents va augmentar de manera significativa a la segona meitat del segle XX, sent aquestes principalment de caràcter zoonòtic i originades a la fauna silvestre. Entre els determinants associats a l’emergència de zoonosi, la vicepresidenta de la RAED va destacar la interacció humana amb els ecosistemes, la pèrdua de biodiversitat, la demanda d’energia, els canvis a l’ús del sòl, la crisi climàtica, el comerç, el consum de fauna silvestre i la globalització.

Incidint en aquesta línia, Calvo va participar el setembre passat en representació del col·lectiu de veterinaris a la sessió científica “Una Salud (One Health). Un abordaje transdisciplinario”, que es va celebrar al Senat amb l’organització de la Reial Acadèmia de Ciències Veterinàries d’Espanya, i a la taula rodona que amb motiu del Dia Mundial contra la Ràbia va organitzar el Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya de forma telemàtica. A totes dues sessions es va destacar la importància d’abordar la salut pública de manera integral, amb la veterinària com a part essencial de la salut pública, atesos els casos de zoonosi que acaben incidint sobre l’ésser humà. L’últim, la Covid.