Lluís Martínez Sistach, arquebisbe emèrit de Barcelona i acadèmic d’honor electe de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED) ha donat a l’Acadèmia un exemplar de l’obra “Pastura les meves ovelles. Miscel.lània d’homenatge al cardenal Lluís Martínez Sistach”, editat per l’Ateneu Universitari Sant Pacià amb articles, entre d’altres, de l’acadèmic de número Francesc Torralba.