Luis Pons Puiggrós, doctor en Administració i Direcció d’Empreses, ingressarà a la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED) com a acadèmic corresponent durant una cerimònia que tindrà lloc a Barcelona el proper 19 de desembre. El recipiendari llegirà el discurs d’ingrés “Lo disruptivo y el futuro: tecnología y sociedad en el siglo XXI”. Li respondrà, en nom de la RAED, l’acadèmic de número José Ramón Calvo.

Format com a enginyer químic, una titulació a la qual després va sumar la d’enginyer industrial, Pons Puiggrós va combinar la seva especialitat tècnica amb els estudis en gestió empresarial que el portaria a doctorar-se en aquesta especialitat. En la seva trajectòria professional també ha transitat i combinat els dos camps, exercint com a director comercial, cap de serveis financers, gerent, director operatiu i director general d’importants societats, tant privades com públiques, així com a consultor independent. En l’àmbit de la docència, és professor de Gestió de Projectes i d’estudis de tercer cicle a la Universitat Politècnica de Catalunya. És membre de l’Associació Química Americana i presideix l’Associació del Fòrum de Lloret.

Descarregar invitació