José Ramón Calvo ha donat a la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 un exemplar especial del seu reconegut treball “El tabaco: de producto deseado a producto maldito”, que ha presentat en diversos fòrums acadèmics i sanitaris . L’obra, amb la qual va ingressar com a acadèmic corresponent a l’Acadèmia de Ciències i Enginyeries de Lanzarote, repassa l’atzarosa història d’un producte de consum que va començar sent miraculós i fins i tot “curava malalties”, va generar al segle XX un hàbit social i va ser capaç de generar ingents beneficis per a les tabaqueres per convertir-se, després de múltiples investigacions, en un producte al qual es reconeix la causalitat directa de més de 30 malalties diferents i que per això ha donat peu a legislacions cada vegada més restrictives.