La unitat del cristianisme és possible i rau, en bona mesura, per superar les diferències que ja fa cinc segles van dividir a catòlics i protestants. Aquesta ha estat la principal conclusió dels participants al debat que la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED) ha celebrat a Barcelona sota el títol “Lutero, quinientos años después (1517-2017)”.

A la sessió han participat Josep Castanyé, professor emèrit de l’Ateneu Universitari Sant Pacià i teòleg catòlic especialista en teologia protestant alemanya; Macià Riutort, professor de la Universitat Rovira i Virgili, filòleg i historiador; Holger Luebs, pastor de la Deutschsprachige Evangelische Gemeinde Barcelona i especialista en teologia luterana, i Salvador de Brocà, professor emèrit de la Universitat Rovira i Virgili, acadèmic de número de la RAED i especialista en història de l’art renaixentista.

L’acte ha estat conduït i moderat per Josep Ignasi Saranyana, acadèmic de número i president de la Secció de Ciències Humanes de la RAED. El debat de la RAED se suma a l’històric congrés celebrat a la Santa Seu a finals de març en què també va participar Saranyana.