Isidre Fainé, president de la Fundació Bancària La Caixa, de CriteriaCaixa, de la Confederació Espanyola de Caixes d’Estalvis (CECA) i de l’Institut Mundial de Caixes d’Estalvis i Bancs Minoristes i acadèmic de número de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED), va fer una crida a l’optimisme de cara a un futur a mitjà termini durant la seva intervenció a la cloenda del Congrés de l’Institut Mundial de Caixes d’Estalvis i Bancs Minoristes celebrat entre els 7 i 8 de juliol passat a París. Aquesta agrupació està formada per més de 7.000 entitats a 63 països de tots els continents.

Isidre Fainé

Dr. Isidre Fainé

L’acadèmic va instar a “mirar el futur amb optimisme malgrat l’escenari complex actual, en què el creixement està per sota del que s’esperava ara fa tres anys i la inflació és molt més alta del que era imaginable, cosa que ha fet que les condicions de vida de la gran majoria dels ciutadans no hagin millorat com hi haurien”. Tot i això, va apel·lar als “efectes transformadors que ja es comencen a sentir en els àmbits social, econòmic i financer, com són l’acceleració del procés de digitalització i els nous hàbits dels consumidors, la reconfiguració de les relacions financeres internacionals i el redisseny de cadenes de subministrament mundials, així com la constatació que ni la inflació estava morta, ni els tipus d’interès estaven fixats al mínim per sempre”.

En aquest escenari de complexitat i lenta recuperació, Fainé va destacar el paper que juguen les caixes i les entitats minoristes, així com les seves fundacions. En aquest sentit, va demanar als associats un tracte exquisit amb el client i la màxima flexibilitat dins del rigor financer. Així mateix, va apostar pel futur de les finances sostenibles, en línia amb les polítiques de recuperació. De fet, el congrés va culminar amb una declaració adoptada per aclamació en què s’advoca per impulsar aquest model de finances sostenibles per garantir la resiliència econòmica.

Per la seva banda, el director general de la Confederació Espanyola de Caixes d’Estalvis, José María Méndez, també va apel·lar a la plena vigència del model de banca detallista i al seu paper cabdal en la recuperació. En aquest sentit, ha demanat que la coneguda com a Regulació de Basilea, que serveix d’estàndard de regles bancàries a escala mundial, tingui en compte les peculiaritats d’aquestes entitats minoristes que segons ell són garants de la sostenibilitat social i mediambiental.