Fermín Morales
Catedràtic de Dret Penal a la Universitat Autònoma de Barcelona, professor de l’escola de negocis ESADE i acadèmic de número de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED)

Article publicat al diari “La Vanguardia” el passat 4 de juny de 2020

Dr. Fermín Morales

Dr. Fermín Morales

Fermín Morales, reconegut penalista i acadèmic de número de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED), va publicar a l’edició del 4 de juny del diari “La Vanguardia” l’article “La nueva Edad Media: la llegada de la peste”, en què reflexiona sobre els grans esdeveniments que al llarg de les darreres dècades de segle XX i les primeres de segle XXI es van interpretar com l’inici d’una nova Edat Mitjana: la caiguda del mur de Berlín, el nou ordre mundial, l’auge de la Xina, la Gran Recessió del 2008… i ara una pandèmia en versió postmoderna.

“Quan la pesta ha assetjat la nostra societat, la reacció ha estat també medieval: el confinament. La negació inicial del problema va provocar que no s’adoptessin primer per l’Organització Mundial de la Salut (OMS) i després pels Estats contundents mesures de prevenció epidemiològica (entre elles la preparació de test massius). La conseqüència lògica no podia ser una altra, el confinament de la població com fa segles”, assenyala l’acadèmic al seu article.

Doctor en Dret, catedràtic de la Universitat Autònoma de Barcelona des de fa més de dues dècades i professor de l’escola de negocis ESADE, Morales combina la seva activitat docent amb la professional al seu propi despatx jurídic, especialitzat en Dret Penal. Així mateix impulsa la investigació al capdavant de la“Revista de Derecho y Proceso Penal”.

Llegiu l’article