Francesc Torralba
Director de la Càtedra Ethos d’Ètica Aplicada de la Universitat Ramon Llull i de la Càtedra de Pensament Cristià del Bisbat d’Urgell i acadèmic de número de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED)

portada del llibre "Humildad", de Francesc TorralbaFrancesc Torralba, director de la Càtedra Ethos d’Ètica Aplicada de la Universitat Ramon Llull i de la Càtedra de Pensament Cristià del Bisbat d’Urgell i acadèmic de número de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED), presenta el llibre “Humildad” (Ediciones San Pablo), una reflexió que aflora especialment després de la fragilitat que l’ésser humà ha viscut tan de prop en aquests temps de pandèmia. “És aquest estat d’agraïment quotidià enfront de les meravelles de món que ens habilita per allotjar cada dia com un nou començament, com una nova oportunitat”, assenyala el mateix autor a la presentació de l’obra.

“En les crisis emergeix el sentiment de petitesa, perquè ens adonem que el món i el futur estan més enllà dels límits de la nostra voluntat. Però, per a Francesc Torralba, això pot ser també una ocasió per descobrir una qualitat profundament humana que transcendeix cultures, tradicions espirituals i períodes històrics: la humilitat”, assenyala, per la seva banda, la introducció al nou llibre de l’acadèmic de la RAED.

En una altra publicació recent, Torralba es congratulava que els pensadors contemporanis que advoquen per una ètica de les virtuts en ple segle XXI i en un pla estrictament racional no s’obliden de la humilitat ni del perdó, malgrat les seves arrels nítidament espirituals. “Aquesta relectura, en clau laica, de virtuts que històricament s’han nodrit dels grans relats religiosos constitueix un encert, un exercici intel·lectual de depuració i de discerniment. En un context fortament predominat per les tecnociències és fàcil sucumbir al mite que tot és possible. L’axioma formulat en positiu resa així: tot és possible. Formulat en negatiu: res no és impossible”, assenyalava l’acadèmic.

Dr. Francesc Torralba

Dr. Francesc Torralba

Durant l’actual crisi sanitària, econòmica i existencial, Torralba ha publicat a més d'”Humildad” els llibres “Paraules de consol. En la mort d’un ésser estimat” (Angle Editorial), “Formar personas. La teología de la educación de Edith Stein” (Biblioteca de Autores Cristianos) i “Vivir en lo esencial. Ideas y preguntas después de la pandemia”(Plataforma Editorial). Si els dos primers llibres incideixen en la seva constant recerca d’una ètica cristiana a peu de carrer, però partint d’un profund coneixement científic i de l’estudi de grans pensadors, en el tercer planteja el canvi de cicle que representarà l’actual pandèmia no només en el pla sanitari, social i econòmic, sinó també per al nostre sistema de valors.

A ells se sumen l’edició italiana de la seva obra “Diccionario Bergoglio: las palabras clave de un pontificado” (Ediciones San Pablo), que en italià porta per títol “Dizionario Bergoglio Le parole chiave di un pontificato” i publica Edizione Terra Santa. Utilitzant les tècniques dels núvols de paraules, segons la seva reiteració i element diferenciador en el discurs, el llibre aporta interessants claus sobre el pontificat del Papa Francesc.