Dr. Ignacio Buqueras

Dr. Ignacio Buqueras

Ignacio Buqueras, acadèmic de número i president de la Secció d’Humanitats de la Reial Acadèmia de Doctors d’Espanya, ha ingressat a la Reial Acadèmia de la Mar com a acadèmic de número durant una solemne cerimònia celebrada al Paranimf del Centre Superior d’Estudis de la defensa Nacional, a Madrid. Buqueras va pronunciar el discurs d’ingrés “Los horarios y la mar”. Li va respondre en nom de la corporació l’acadèmic Julio Iglesias de Ussel. Estretament vinculat al sector marítim, el nou acadèmic de la Reial Acadèmia de la Mar presideix la Comissió Nacional per a la Racionalització dels Horaris Espanyols i la seva Normalització amb els dels altres països de la Unió Europea.