Josep Ignasi Saranyana
Professor emèrit de la Universitat de Navarra, acadèmic corresponent de la Reial Acadèmia d’Història, membre “in carica” ​​del Pontifici Comitè de Ciències Històriques del Vaticà i acadèmic de número de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914

Historia de la teología cristiana (750-2000). Libro de Josep Ignasi SaranyanaJosep Ignasi Saranyana, professor emèrit de la Universitat de Navarra, membre “in carica” ​​del Pontifici Comitè de Ciències Històriques i acadèmic numerari de la Reial Acadèmia Europea de Doctors, ha publicat l’obra “Historia de la teología cristiana (750-2000 )” (Eunsa), una magna obra que pràcticament arriba al miler de pàgines on l’estudiós aborda la història i l’evolució del Cristianisme des d’una vessant teològica des del seu desenvolupament i implantació a tot Europa.

Es tracta d’un text sorgit de les lliçons que el propi Saranyana ha impartit a la Universitat de Navarra des del 1985, reposades i treballades al llarg dels anys. Està dividit en dues parts: la primera que abasta des de l’any 750, amb el profund canvi que va suposar l’inici del regnat de la dinastia carolíngia, fins a la fi del Gran Segle Francès. La segona part, la més extensa, comença amb el pietisme luterà, centrant-se en el deisme anglès amb la figura cabdal que va ser David Hume, fins arribar a les acaballes de segle XX.

Dr. Josep ignasi Saranyana

Dr. Josep ignasi Saranyana

Saranyana revela una gran continuïtat en el transcurs històric de la teologia, amb tres hiats importants: el descobriment de la transcendentalitat de l’ésser per part de Sant Tomàs d’Aquino en la segona meitat del segle XIII, la consolidació de l’empirisme arran de les reflexions de David Hume un cop despertat del seu somni dogmàtic i l’obra d’Immanuel Kant, i, finalment, l’aparició de la crítica de la raó històrica, per obra de Friedrich Schleiermacher, al començament del segle XIX.

Es tracta, doncs, d’un llibre de text, pensat com a obra de consulta per als estudiants universitaris, i com a text per als professors per aprofundir en alguns capítols importants de pensament cristià (catòlic, luterà i reformat, així com la tradició ortodoxa).