Josep Maria Sans Travé
Professor de l’Ateneu Universitari Sant Pacià, exdirector de l’Arxiu Nacional de Catalunya i acadèmic de número de la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona i de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED).

Josep Maria Sans Travé, professor de l’Ateneu Universitari Sant Pacià i acadèmic de número de la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona i de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED), va ser reconegut el passat dissabte 18 de desembre amb el títol de Fill Il·lustre de Solivella, la seva població natal, en el marc d’una cerimònia solemne a què a més de molts veïns de la població van assistir diversos acadèmics de la RAED.

Josep Maria Sans Travé

Dr. Josep Maria Sans Travé

La distinció va ser concedida arran de l’acord unànime del ple municipal del consistori del dia 21 de setembre de 2021, atenent “els mèrits en la investigació, l’ensenyament i la difusió de la història medieval, les responsabilitats a la Generalitat de Catalunya com a cap del servei d’arxius, director de l’Arxiu Nacional de Catalunya i director general del Patrimoni Cultural”.

L’Ajuntament de Solivella va reconèixer, així mateix, la tasca de Sans Travé al capdavant de l’edició oficial dels “Dietaris de la Generalitat de Catalunya” entre el 1411 i el 1714, en deu volums infoli i més de 30.000 pàgines, on es registren les activitats d’aquesta institució nacional al llarg de més de 300 anys, des de l’inici del segle XV fins a la seva supressió per part del rei Felip V. El guardonat anava abillat amb l’uniforme del Reial Col·legi de Sant Climent dels Espanyols de Bolonya i les medalles de les dues citades acadèmies i la del Premi Extraordinari de la Universitat de Bolonya Víctor Manuel II.

Doctor en Filosofia i Lletres, Sans Travé és un profund coneixedor de la història medieval i moderna de Catalunya i és autor de diverses obres de referència d’aquests períodes, com de fet ho és el discurs amb què va ingressar a la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914: “Guillem de Guimerà, frare de l’hospital, President de la Generalitat i gran prior de Catalunya”. També va participar juntament amb altres acadèmics a l’obra editada per la RAED juntament amb l’Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció l’any 2018 “Com fer recerca” (Profit Editorial), una pràctica guia adreçada a alumnes de grau superior que cobreix un buit al camp de la pedagogia de la recerca.