Felio Vilarrubias, doctor en Dret i reconegut expert en Dret Mercantil, ingressarà com acadèmic de número de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED) durant una cerimònia que tindrà lloc a Barcelona el proper dijous, 9 de març.

El recipiendari llegirà el discurs d’ingrés “Honor, crédito en el mercado y la Exceptio Veritatis”. Li respondrà en nom de la RAED l’acadèmic de número Pedro Clarós.

Descarregueu invitació