Francisco González de Posada, catedràtic de Fonaments Físics de la Universitat Politècnica de Madrid, i acadèmic d’honor de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED), va clausurar el 5 de juliol passat el curs de la Societat Erasmiana de Màlaga amb la conferència “Erasmo de Rotterdam y Tomás Moro: entre adagios y utopía. Reflexiones acerca de la realidad socio-política-religiosa presente”, en què va considerar que les idees d’Erasme de Rotterdam i de Tomàs Moro haurien d’estar molt presents en aquest segle XXI ple de crisis socials i econòmiques, perquè el seu pensament va ser tan avançat que no ha perdut cap actualitat. La presentació del conferenciant va anar a càrrec de Marion Reder, catedràtica d’Història Moderna de la Universitat de Màlaga.

L’acadèmic va fer un repàs cronològic a partir de la guerra freda, com a símbol de la divisió del món en dos blocs clarament enfrontats a la recerca del domini mundial, tant des del punt de vista militar com la seva conseqüència: l’econòmic. “En tots aquests anys, el món ha passat per situacions que van marcar un punt i a part en l’esdevenir de la societat. Moltes marcades per la competència entre els dos grans blocs: soviètic i nord-americà. La crisi dels míssils, la rivalitat en la conquesta de l’espai i la caiguda del Mur de Berlín, per exemple, són esdeveniments que van respondre a una situació concreta en l’equilibri dels dos blocs, però darrere de tot això hi va haver sempre una realitat social, política, econòmica i religiosa amb característiques específiques i que marcava l’època”, va assenyalar.

Per González de Posada, la societat actual es troba en una d’aquestes crisis, desencadenada per la pandèmia, però seguida, especialment, per una guerra a Europa que no fa sinó respondre a ambicions, adormides però no resoltes, de Rússia, on a més hi ha un tercer jugador en lliça: Xina. El conferenciant, en aquest sentit, va assenyalar que tornar a la lectura de les obres clàssiques com l’“Elogi de la bogeria” d’Erasme o la “Utopia” de Tomàs Moro “suposa retrobar-se amb les idees imperecederes d’aquests dos grans pensadors, que demostren estar de plena actualitat davant de les realitats presents”. Així ho va demostrar llegint diversos paràgrafs de les dues obres sobre la vida social, la religió i la política.

La Societat Erasmiana de Màlaga és una entitat cultural associada a l’Institut d’Acadèmies d’Andalusia. Fundada el 2008 per prestigiosos professors de la Universitat de Màlaga i professionals de la més alta qualificació acadèmica, té per fi primordial el coneixement, defensa, difusió i foment dels valors humanístics sobre la base que les humanitats no s’oposen a les ciències, sinó que comprenen tot allò que l’home ha estat i és capaç de fer. Per difondre-les, la Societat duu a terme anualment un extens programa d’activitats i també disposa d’una revista digital, Epistêmai.

Francisco González de Posada

Dr. Francisco González de Posada

González de Posada és enginyer i doctor de Camins, Canals i Ports per la Universitat Politècnica de Madrid, llicenciat en Filosofia i Lletres per la Universitat Pontifícia de Salamanca i llicenciat en Ciències Físiques per la Universitat Complutense de Madrid. Posseïdor de vuit doctorats, ha impulsat i dirigit nombrosos projectes i estudis de diverses branques del coneixement. Va ser reconegut amb la Medalla d’Honor al Foment de la Invenció i va ser així mateix rector de la Universitat de Cantàbria.

És acadèmic de número de la Reial Acadèmia Nacional de Medicina d’Espanya, de la Reial Acadèmia de Doctors d’Espanya i membre de l’Acadèmia Mundial d’Arts i Ciències, acadèmic corresponent de la Reial Acadèmia de Belles Arts de Cadis, de la Reial Acadèmia de Belles Arts de San Fernando i la Reial Acadèmia de Ciències, Belles Arts i Bones Lletres d’Ècija i acadèmic d’honor de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Cantàbria, de la Reial Acadèmia de Cultura Valenciana, de la Reial Acadèmia de Medicina i Cirurgia de Cadis i de la Reial Acadèmia de Medicina de Canàries. Presideix l’Acadèmia de Ciències i Enginyeries de Lanzarote.