Carlos Puig de Travy, Doctor en Economia, degà del Col·legi d’Economistes de Catalunya i director executiu de les divisions d’Auditoria i Consultoria de Crowe Spain, va ingressar com a acadèmic d’honor de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED) durant una solemne cerimònia que es va celebrar el 13 de maig passat a Foment del Treball, seu de l’Acadèmia. L’acte es va poder seguir tant de manera presencial com en streaming a través del canal de YouTube de la RAED, on es pot visionar. El recipiendari va llegir el discurs d’ingrés “Auditoría: un pasado emocionante y un futuro resiliente”. Li va respondre en nom de la Reial Corporació l’acadèmic de número José Daniel Barquero.

En nou acadèmic va traçar una història succinta però completa de l’auditoria des dels seus orígens i la seva relació amb la comptabilitat, esbossant la seva evolució durant l’Edat Mitjana i l’era moderna, els inicis de l’auditoria independent, els seus primers passos als Estats Units, els orígens a Espanya i la primera llei d’auditoria espanyola, el paper destacat i la transcendència de les associacions d’auditors, els informes d’auditoria, la figura de l’auditor actual, el paper del regulador i les corporacions de dret públic representatives dels auditors, per analitzar el present de l’auditoria, el context internacional, la situació actual del mercat d’auditoria a Espanya, el futur de l’auditoria i dels auditors, amb els reptes i les oportunitats nous i els aspectes fonamentals en què s’emmarca el model de negoci futur.

Carlos Puig de Travy

Dr. Carlos Puig de Travy

“La realitat actual és molt canviant i està plena d’incerteses i volatilitat, cosa que ha desembocat en un entorn econòmic de constants canvis que han afectat també l’auditoria. Aquests canvis venen dirigits des de l’àmbit europeu, tot i que també hi influeix la totalitat del context internacional, generant la necessitat d’una millora contínua en l’activitat de l’auditoria. Aquesta situació ha afectat el sector i ha provocat canvis més o menys profunds en la composició, en la forma de gestionar les firmes i els despatxos d’auditoria i també en la supervisió de l’activitat. En aquests darrers anys l’auditoria ha passat de ser un sector autoregulat a un sector amb supervisió pública i subjecte a una regulació molt exigent. A més de ser una activitat professional, cobreix una funció social que radica en l’objectiu oferir seguretat i confiança i, per això, els auditors han d’emetre una opinió professional sobre si els estats financers estan lliures d’errors significatius i compleixen el marc d’informació aplicable. Aquesta funció social ha estat l’eix principal que ha marcat l’evolució de l’auditoria des dels inicis fins a l’actualitat”, va reflexionar Puig de Travy a la introducció de la seva exposició.

Després de repassar la història i l’evolució de la professió, el nou acadèmic va considerar que, de cara al futur, les empreses s’han d’enfocar més en allò que interessa a la gerència dels seus clients, als inversors i a tots els grups d’interès i la consultoria respondre a les noves necessitats del mercat. En aquest context, la pràctica professional de l’auditoria ha de ser menys formal i més orientada als interessos de l’empresa auditada i de l’inversor, centrada en la generació de valor. Així mateix, va considerar que la regulació també ha de canviar per facilitar el nou rol que s’espera dels auditors, fomentant la qualitat, la independència i un camp d’actuació més gran.

“El rol dels auditors de comptes no és estàtic, sinó que és altament canviant i ha evolucionat a ritmes molt accelerats en els últims anys, projectant alhora grans canvis de cara al futur. L’auditoria de comptes ha anat assumint cada cop una més importància per als usuaris de la informació financera i corporativa de les empreses. El viatge cap al nou paradigma de la sostenibilitat requereix dur a terme un procés de transformació contínua, destacant la necessària la transformació digital dels negocis. La transformació, per ser sostenible, inclosa la tecnològica, emergeix com el principal repte dels auditors i requereix estar alineats amb la cultura del canvi a tota l’organització. Els auditors hauran d’establir i implementar les seves estratègies per dur a terme aquestes importants transformacions que impactaran de manera considerable en els models de negoci. El que es feia fins ara no és garantia de continuïtat, per la qual cosa els auditors estaran un procés de reflexió contínua que desembocarà en canvis reiterats en la forma d’exercir la seva activitat. Un altre dels reptes se centra a conèixer les tendències a les demandes dels usuaris i respondre-hi”, va concloure.

Membre del Consell Directiu del Registre d’Economistes Auditors del Consell General d’Economistes, del qual va ser president fins a finals del 2021, i reconegut autor d’articles en revistes especialitzades en matèria comptable, auditoria i fiscal, la trajectòria professional de Puig de Travy va començar el 1983 amb la seva incorporació a Touche Ross, una de les vuit grans firmes d’auditoria que posteriorment es va integrar a Deloitte. En aquesta companyia va desenvolupar els seus primers passos com a auditor assolint nivell gerencial dins de la mateixa. Posteriorment, el 1987, va assumir el càrrec de Controller General en el segon grup industrial més gran del país. En aquesta tasca va tenir la responsabilitat de tota la direcció de planificació comptable del grup i l’assistència al conseller executiu i a la presidència en temes d’informació corporativa. El 1990 va fundar una companyia d’auditoria de caràcter local que s’ha anat desenvolupant i creixent i actualment està incorporada a la xarxa internacional Crowe, la vuitena firma d’auditoria a escala mundial. Crowe compta a Espanya amb una àmplia xarxa de professionals repartits en nou oficines.

Discurs d’ingrés: “Auditoría: un pasado emocionante y un futuro resiliente”