Ignacio Buqueras
Acadèmic de número de la Reial Acadèmia de Doctors d’Espanya, president del Comitè Executiu de l’Homenatge Universal a l’Idioma Espanyol i de l’Associació per a la Difusió i Promoció del Patrimoni Espanyol i acadèmic de número de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED)

Dr. Ignacio Buqueras

Dr. Ignacio Buqueras

Ignacio Buqueras, president de l’Associació per a la Difusió i Promoció del Patrimoni Espanyol i acadèmic de número de la Reial Acadèmia de Doctors d’Espanya i de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED), va presentar el passat 21 de juny a Barcelona la iniciativa “De español a español por la Constitución Española”, que ell mateix presideix. A l’acte també van participar José Domingo, president d’Impuls Ciutadà; Ángel Escolano, president Convivència Cívica Catalana i vice-president de Catalunya Suma per Espanya, i Javier Megino, president de Catalunya Suma per Espanya, l’entitat que va acollir la presentació, entre altres personalitats i referents del constitucionalisme.

Durant la sessió es va presentar i es va donar lectura a la “Declaración del conjunto de la sociedad para la regeneración de España y defensa de la Constitución, el Estado de Derecho, la monarquía parlamentaria, la libertad y la democracia”. Els participants van destacar la importància del present i el risc que corre l’esperit de la transició del 1978, que van considerar un exemple únic a escala internacional.

Així mateix van destacar també la garantia democràtica que ofereix la divisió de poders i la independència judicial, van defensar la llibertat d’educació i la llibertat de premsa i van apel·lar a la seva salvaguarda des de les institucions de l’Estat.

A l’acte es va exigir el compliment de l’esperit i la lletra de la Constitució, en considerar que es troba en risc davant les últimes actuacions de Govern. “Qualsevol diàleg i negociació ha de ser, exclusivament, amb aquells que compleixin escrupolosament la llei, tal com fa el conjunt de la societat, tant de Catalunya com de la resta d’Espanya”, van assenyalar els ponents. A l’acte es va apel·lar a la concòrdia de tots els catalans i de la resta d’espanyols, així com a la defensa i la protecció de l’interès general de tots ells.

Finalment, es va donar a conèixer la pàgina web defiendelaconstitucion.com, promoguda per “De español a español por la Constitución”, en la qual es recullen adhesions a la declaració de la iniciativa. A més de Barcelona, ​​l’acte de presentació ja ha recorregut altres capitals espanyoles com Sòria, Madrid, Granada, Palma i Tarragona.