Dr. Mario Barquero Cabrero

Dr. Mario Barquero

Mario Barquero, conseller d’ESERP Business & Law School, membre d’honor del Consell Superior Europeu de Doctors i acadèmic de número de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED), va esbossar la història dels estudis vinculats a l’economia d’empresa i la comptabilitat a l’estudi “Evolución de los estudios mercantiles”, que va presentar al Cicle de Ponències que la Reial Acadèmia va celebrar aquest 2022 a Barcelona i Madrid. Barquero va sumar a les dades històriques la seva pròpia memòria personal i familiar sobre la matèria.

En un repàs succint a la història, l’acadèmic va recordar com els estudis mercantils van aparèixer a Espanya de la mà de l’emperador Carles I, que va exigir als seus banquers, mercaders i proveïdors portar llibres de memòria que oferissin informació fiable sobre les seves operacions. “No és estrany que entre els segles XVII i XIX els primers centres d’ensenyaments estiguessin situats a les ciutats de més activitat comercial. L’Ordre dels Jesuïtes a Bilbao, el Cabildo Municipal de Cadis o la Junta de Comerç de Barcelona van ser al darrere d’aquestes primeres iniciatives docents”, va explicar.

Així mateix, va repassar el naixement i ràpid desenvolupament dels col·legis professionals per protegir i donar reconeixement a la professió, amb el Col·legi Professional de Titulats Mercantils de Madrid, creat el 1881, com a pioner. Va ser un moment en què els estudis mercantils van fer a Espanya un salt de qualitat, ja que un Reial decret del 1887 va establir que els alumnes havien d’anar a validar els seus estudis, en aquell principi a Madrid o Barcelona, per accedir al títol de professor mercantil, fet que va donar peu a la generalització d’una docència dotada de reconeixement i prestigi.

Tot i això, els estudis econòmics no van obtenir un grau universitari fins ben entrat el segle XX, i de forma parcial. La creació cap al 1943 de la Facultat de Ciències Polítiques i Econòmiques era una reivindicació falangista per homologar els seus quadres dirigents als catedràtics d’altres disciplines. La posterior llei de 1953 va equiparar els estudis de comerç al Batxillerat, matriculant-se al curs de 1947-48 més de 60.000 alumnes a tot Espanya, la xifra més alta mai assolida. Però les facultats de ciències polítiques i econòmiques van imposar que des d’una escola de comerç només es pogués accedir a la secció comercial, no a l’empresarial ni a la política, i la llei del 1963 va excloure els titulats mercantils de llocs de treball al Ministeri d’Hisenda que tradicionalment ocupaven”, va apuntar Barquero, donant un especial valor a l’evolució de les últimes dècades en el reconeixement d’aquests estudis.