Montserrat Casanovas Ramon

Dra. Montserrat Casanovas

Montserrat Casanovas, catedràtica d’Economia Financera i Comptabilitat de la Universitat de Barcelona, presidenta de l’Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció (ACCID), de la Comissió d’Economistes Docents i Investigadors del Consell General d’Economistes i del Fòrum d’Economistes a Mercats Financers del Col·legi d’Economistes de Catalunya i acadèmica de número i membre de la Junta de Govern de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED), va dirigir i moderar el 27 de febrer passat el webinar que l’ACCID i el Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya van celebrar sota el títol “Democratitzar l’anàlisi de dades: el paper clau de la intel·ligència artificial generativa” amb l’objectiu d’analitzar com ara els professionals que treballen analitzant dades tenen accés a eines que els ajuden a treballar de manera més intel·ligent i ràpida que mai.

La sessió va anar a càrrec de José Luis Morales, fundador d’IAGenerativa.es, director i fundador de Data.Barcelona Centre d’Innovació en Dades i Intel·ligència Artificial i director acadèmic del Màster en Business Analytics de Sant Cugat Escola Superior de Negocis-Barcelona Business Institute, que va destacar com la intel·ligència artificial generativa transformarà significativament el treball de l’anàlisi de dades empresarials. La ponència ha estat publicada a l’article que porta el mateix títol de la sessió, “Democratitzar l’anàlisi de dades: el paper clau de la intel·ligència artificial generativa”, a la “Revista de Comptabilitat i Direcció” que edita l’ACCID , a la monografia “Data Analytics. Anàlisi de dades”, volum 35, corresponent a l’any 2023.

“La intel·ligència artificial generativa és una tecnologia innovadora que genera noves dades a partir de les dades d’entrada amb què s’ha entrenat. El ràpid ascens de models de llenguatge extens, com ChatGPT i Google Bard, està ajudant els professionals de dades a treballar de forma més intel·ligent i ràpida que mai. A l’àrea de l’anàlisi de dades, a més, la intel·ligència artificial generativa té el potencial de democratitzar l’accés i la gestió de dades a persones no expertes en analítica, per tant, en un futur aquest àmbit ja no serà competència exclusiva de poques persones expertes, sinó que es farà molt més accessible, ampliant la gamma de professionals que podran treballar amb dades”, va assenyalar el ponent.

L’Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció es va constituir l’any 2002 amb l’ànim de convertir-se en un nexe d’unió pels professionals i acadèmics que treballen a Catalunya en l’àmbit de la comptabilitat. Va ser després d’un acord del Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya, el Col·legi d’Economistes de Catalunya i el Col·legi de Titulats Mercantils i Empresarials de Barcelona. Posteriorment, s’hi va incorporar el Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers de Catalunya i el Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya.

L’entitat té com a objectiu complementar les tasques realitzades per altres col·legis i associacions mitjançant l’existència d’una plataforma d’opinió i debat sobre temes d’actualitat comptable, la promoció de la cerca i la presentació de nous desenvolupaments en matèria comptable i de direcció, l’edició de publicacions especialitzades, lorganització de conferències, jornades i congressos, la millora de la transparència de la informació financera i la promoció de les millors pràctiques en la difusió de la informació financera. L’ACCID i la Reial Acadèmia Europea de Doctors mantenen des del 2016 un acord de col·laboració per a l’impuls i el desenvolupament d’activitats conjuntes i la promoció de publicacions d’interès comú, que alhora permet als acadèmics ser membres de ple dret de l’Associació, amb tots els mereixements que comporta.