María José Esteban, professora de l’Escola de Negocis ESADE, acadèmica de número i vocal de la Junta de Govern de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED), va ser nomenada el 19 de febrer investigadora principal del Centre de la Professió Jurídica de l’Escola de Dret de la Universitat de Harvard (Senior research fellow – Harvard Law School on the Legal Profession). L’acadèmica ja formava part d’aquesta institució com a investigadora afiliada.

Dra. María José Esteban Ferrer

Dra. María José Esteban Ferrer

El Centre de la Professió Jurídica té com a principal objectiu posar al dia i adaptar la professió de lletrats, magistrats, fiscals i tota mena de juristes a les noves legislacions i ordenacions i a les noves pràctiques i eines tecnològiques que irrompen al sector. “La revolució de la tecnologia de la informació ha arribat a l’exercici del Dret, portant amb si noves pràctiques i actors que probablement pertorben en bona mesura les formes tradicionals en què es practica, organitza i regula la llei. El Centre és a l’avantguarda de la documentació i la comprensió d’aquestes tendències i participa activament en la determinació de com els canvis en les estructures reguladores, la tecnologia i les forces del mercat que irrompen al model tradicional de prestació de serveis professionals”, asseguren els responsables del Centre.

L’acadèmica de la RAED s’integrarà, precisament, en aquest equip d’investigadors que han d’estudiar les noves tendències que afecten la professió jurídica des d’una gran diversitat d’angles, principalment la tecnologia, les innovacions en la gestió del capital humà, els canvis en els models de negocis, l’ús de l’anomenat big data i altres formes d’anàlisi de mercat, l’aplicació del pensament de disseny i altres formes de pensament innovador.