August Corominas
Professor de la Universitat de Múrcia i de la Universitat Autònoma de Barcelona i acadèmic de número i Membre del Senat de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED)

August Corominas, professor de Fisiologia Humana de la Universitat de Múrcia i de la Universitat Autònoma de Barcelona i acadèmic de número i Membre del Senat de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED), comparteix amb la comunitat acadèmica uns apunts sobre els “Efectes directes i indirectes del canvi climàtic sobre la salut humana”, un llistat de malalties produïdes o afavorides per la crisi climàtica, si bé no s’hi acostuma a establir una relació ni en la seva avaluació clínica ni en el seu estudi.

Efectes directes i indirectes del canvi climàtic sobre la salut humana

Estem vivint una pandèmia planetària que produeix caos social, desorientació col·lectiva, una depressió generalitzada. La nostra situació sociopolítica és extrema. A més, la biosfera està molt malalta. L’Organització Mundial de la Salut (OMS) insisteix que el canvi climàtic catapulta les pandèmies. Cal donar suport i no desacreditar l’esforç de tants i tants milions d’habitants en tota la terra per frenar aquesta pandèmia. En aquesta comunitat sobren negacionistes i antivacunes, així com botellades i festes en ple toc de queda. En resum: sobra ignorància, prepotència i irresponsabilitat. La meva reflexió s’adreça ​​a què podem fer de cara a la propera pandèmia ja anunciada per l’OMS. Cal revertir el problema i protegir la biosfera. El problema no és puntual, és d’ordre mundial i amb una gran afectació a les futures generacions.

Serveixi aquest llistat per apuntar les malalties produïdes o que empitjoren pel canvi climàtic.

Malalties cardiovasculars

 • Insuficiència cardíaca congestiva
 • Dispnea d’esforç
 • Afeccions cardíaques i pulmonars

Malalties respiratòries

 • Asma bronquial
 • Distrès respitratorio
 • Emfisema pulmonar

Afectacions de l’aparell digestiu

 • Diarrees
 • Intoxicació alimentària
 • Ingesta de nanoplàstics
 • Malalties produïdes per intoxicació d’aigua
 • Perills toxicològics
 • Infeccions microbiològiques

Malalties de la pell

 • Picada de meduses
 • Atacs de peixos potencialment perillosos
 • Picades de mosquit
 • Cremades solars
 • Electrocució
 • Ofegament

Malalties infeccioses

 • Malària
 • Dengue
 • Altres zoonosis
 • Encefalitis
 • Diferents epidèmies i pandèmies

Altres efectes que influeixen sobre la salut física i mental

 • Tsunamis
 • Inundacions
 • Incendis
 • Pèrdues d’habitatge i increment de persones sense sostre (estrès psicosomàtic)
 • Camps de refugiats sense higiene i grans problemes crònics i socials
 • Migracions forçoses
 • Conflictes civils i socials
 • Desnutrició
 • Infeccions relacionades amb hidrologia

Dades de l’OMS sobre els efectes del canvi climàtic

 • Morbiditat general: +24%
 • Mortalitat general: +23%
 • Cost particular de la contaminació del propi habitatge: 4,3 milions de dòlars/any
 • Cost de la contaminació atmosfèrica a les grans ciutats: 3,7 milions de dòlars/any

Persones en risc

 • Nens desnodrits en països pobres
 • Persones vulnerables a tot el món
 • Persones de la tercera i quarta edat
 • Malalts crònics
 • Malalts oncològics
 • Pacients immunodeprimits
 • Pacients aguts de patologies infeccioses
 • Pacients renals en diàlisi