El discurs d’ingrés del reconegut auditor Frederic Borràs a la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED), “El reto de mejorar la calidad de la auditoría”, és el punt de partida del remarcable treball de fi de màster “¿Cómo se mide la calidad en auditoría? Indicadores, parámetros y estudio aplicado a las firmas auditoras externas”, presentat per Juan José Cabrera Hernández a la Universitat Pontifícia Comillas ICAI-ICADE de Madrid. El discurs, presentat el 19 de juliol de 2016, va ser ja considerat un text de referència per l’Associació Espanyola de Comptabilitat i Administració d’Empreses.