Carlo Maria Gallucci

Dr. Carlo Maria Gallucci

Carlo Maria Gallucci, catedràtic i vicerector de Relacions Internacionals i Estudiants de la Universitat Ramon Llull, professor de l’escola de negocis ESADE i acadèmic de número de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED), ha rebut la distinció de Cavaller de l’Ordre de les Palmes Acadèmiques que atorga el Ministeri d’Educació Nacional de la República Francesa per la seva implicació en el projecte Universitat Franco-Espanyola, promogut pels governs d’Espanya i de França i els sistemes universitaris de tots dos països.

El projecte, iniciat el 2015, va ser concebut com una xarxa universitària i científica oberta a totes les institucions d’educació superior i d’investigació de França i Espanya. Des de llavors ha impulsat diverses accions i ha planificat la posada en marxa de programes d’estudis franco-espanyols en diferents disciplines i diferents cicles d’estudis, així com períodes de pràctiques professionals. Així mateix, afavorirà la posada en marxa de períodes d’estudis de durada significativa en les institucions associades i de programes d’estudis comuns de dos diplomes nacionals de nivell comparable o de diplomes binacionals d’institucions associades.

chevalier-dans-l-Ordre-des-planes-Academiques-intLa Universitat Franco-Espanyola podrà atorgar els seus propis diplomes amb l’ajuda d’institucions sempre que aquestes estiguin habilitades per atorgar títols del mateix nivell segons el seu marc nacional, que la integració d’aquests cursos justifiquin l’atorgament d’un únic títol i que aquest títol tingui validesa per si mateix en un i altre país. El Comitè Institucional d’aquesta xarxa universitària i científica es va comprometre a concretar aquests acords en la seva última reunió, que va tenir lloc precisament a la Universitat Ramon Llull el passat 17 d’octubre.

La distinció de Cavaller de l’Ordre de les Palmes Acadèmiques és una ordre nacional atorgada per l’Executiu francès a destacats acadèmics i figures del món de la cultura i l’educació. Originalment establerta el 1808 per l’emperador Napoleó com a distinció per honrar els membres eminents de la Universitat de París, el president René Coty la va transformar en la seva forma actual com a ordre de mèrits en 1955.