Agustín Moreno Ruz, col·laborador habitual de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED), ha fet l’estudi “Un desarrollo pendiente de la contabilidad. El fondo de comercio interno”, publicat per la Revista Técnica Contable y Financiera al seu últim número. En aquest treball, el docent de la Universitat de Barcelona i l’escola de negocis EAE incideix en la necessitat de legislar sobre la informació tant comptable com de qualsevol altra índole que ofereixen avui en dia les empreses atenent les exigències dels mercats i inversors per tal que els actuals estàndards ofereixin unes garanties legals.

Dr. Agustín Moreno Ruz

Dr. Agustín Moreno Ruz

“Per a benefici de la cultura empresarial, és procedent publicar tota eina destinada a millorar la gestió de l’empresa, però arribats a aquest punt ja no n’hi ha prou amb publicar, sinó que s’ha d’arribar a legislar per seguir amb l’exemple reeixit del Pla General Comptable que, en definitiva, va homogeneïtzar i facilitar la composició de la informació”, assenyala l’estudiós.

Moreno Ruz incideix especialment en l’anomenat fons de comerç intern, un valor no auditat que escapa al control de les autoritats. “El valor del fons de comerç intern ara només aflora legalment quan es produeix circumstancialment una transacció d’empreses, compra-venda d’empreses i per les quanties de l’acord arribat entre les parts, fent-les responsables de la certesa quantitativa del negoci sense l’aval de l’auditor”, assenyala l’especialista.

Doctor en Ciències Econòmiques, Comptabilitat Superior i Auditoria per la Universitat Rey Juan Carlos I, Moreno Ruz advoca per adaptar la comptabilitat als requeriments del mercat i ampliar el seu camp d’investigació i indagar en la gestió de l’empresa des de qualsevol punt de vista “per observar les necessitats per cobrir i la resposta comptable adequada, sigui com a la comptabilitat que coneixem ara, sigui reescrita amb el sobrenom de comptabilitat per a la gestió o sigui entesa com comptabilitat analítica. Aprofundint en el dia a dia empresarial la comptabilitat ha d’entendre àmpliament les seves diferents presentacions o motius d’estudi”.