Josep Maria Ustrell, doctor en Medicina i Cirurgia, va ingressar com a acadèmic de número de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED) durant una cerimònia que es va celebrar el passat 13 de setembre a la Sala d’Actes de Foment del Treball Nacional. El recipiendari va llegir el discurs d’ingrés “Perspectiva humanística de la bioética en estomatología/odontología”. Li va respondre en nom de la Reial Corporació l’acadèmic de número Ferran Guedea.

El nou acadèmic va destacar la importància de l’ètica professional en una especialitat mèdica donada per desgràcia en els últims temps a actituds censurables, quan no directament irregulars o delictives. “Els acabats de graduar en Odontologia, en general, solen preferir una feina precària però segura abans de liderar un equip en el si d’una clínica dental pròpia. L’espai que deixen aquests professionals ha suposat l’arribada dels especuladors que es prenen els centres d’atenció odontològica com a negocis prolífics. És cert que la societat va canviant amb el pas del temps i sens dubte ens n’hem d’adaptar, però també és indubtable que la societat hauria de posar els seus límits i no permetre els abusos amb l’excusa de l’atenció odontològica més econòmica. El tòpic diu que el barat, a la curta o la llarga, resulta costós i, a més, és un engany”, inicia Ustrell el seu estudi.

L’espai que deixen els professionals ha suposat l’arribada dels especuladors que es prenen els centres d’atenció odontològica com a negocis prolífics”

L’acadèmic repassa els diferents codis de conducta que han existit en la professió des del Jurament Hipocràtic i, a més d’exigir el seu compliment rigorós, proposa dues recomanacions específiques per a l’especialitat. “Els escriptors del segle XX ja descrivien els metges com a bons professionals alhora que bones persones. En odontologia tenim algunes propostes de normes per a l’actuació professional i n’hi ha dues d’especial recomanació: el Credo de Robert Ricketts, un referent en la pràctica de l’ortodòncia i per a les associacions acadèmiques relacionades, i els Manaments de José Font Buxó, pels seus valors de generositat, honestedat, honradesa i tolerància.

“Davant la consulta d’un pacient, hem de tenir present fer una història clínica i una exploració física i complementària correctes, i hem d’observar i reflexionar abans d’actuar. Tot això tenint present que hem de ser competents en la nostra actuació i que el pacient està sempre en el primer lloc i hem de protegir-lo. Per tal de contrarestar la destrucció de la relació professional-pacient causada per la falta de temps de dedicació, el govern de l’organització mèdica col·legial de Portugal segueix un mandat segons el qual l’ètica i la relació professional-pacient, la formació i la qualitat de l’exercici són les primeres prioritats. Adaptem-lo”, assenyala.

Ustrell és director del Museu Odontològic de Catalunya i president de la Confraria de Santa Apol·lònia de Barcelona. Va presidir la Comissió de Salut Bucodental de la Generalitat de Catalunya i és fundador i vicepresident de la Societat Espanyola d’Odontologia Infantil Integrada i fundador de l’Acadèmia Espanyola d’Estudis Històrics en Estomatologia i Odontologia.

 

Veure el discurs d’ingrés