Ana María Gil, acadèmica de número de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED), va prendre possessió de la seva càtedra a la Facultat d’Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona durant una solemne sessió que es va celebrar el 25 de juliol al Rectorat del centre. Gil és docent d’aquesta facultat des de 1992 i atresora una àmplia i reconeguda trajectòria científica.